Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Székhely:
1041 Budapest IV. ker. István út 14.

Postacím:
1325 Budapest Pf.: 107.

Telefon:
+36-1/231-3101
Fax: +36-1/231-3133

Központi e-mail cím:
info@ujpest.hu

A honlap URL-je:

http://www.ujpest.hu/

Ügyfélszolgálat

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Főosztály Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat
1042 Budapest, István út 15. fsz. (ÜSZI)
231-3101/277; 231-3235Az ügyfélfogadás rendje1.) Ügyfélszolgálat
hétfőn: 8.00-18.00 óráig
kedden, csütörtökön: 8.00-16.00 óráig
szerdán: 8.00-17.00 óráig
pénteken: 8.00-13.00 óráig

Szerv vezetője:
Dr. Dallos Andrea jegyző

Egyes szervezeti egységek feladataira és a szervezeti egységek vezetőire vonatkozó adatok

A testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása és elérhetősége

Az Mötv. 39. §-a szerinti vagyonnyilatkozatok

Szervezeti struktúra

Oktatási intézmények
Egészségügyi intézmények
Kulturális intézmények
Sport intézmények
Szociális intézmények

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetõsége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Az alább felsorolt cégekben az Önkormányzat tulajdoni részesedése 100%-os.

UV Újpesti Vagyonkezelp Zrt.
Székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68.
Telefon: 369-8155, Fax: 369-8103
E-amil: info@uvzrt.hu
Hock Zoltán vezérigazgató
Dr. Gonda Pál igazgatóság elnöke
Tevékenységi kör leírása

Újpesti Vagyonõr Kft. (UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 100 %-os tulajdona)
Székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon út 66-68.
Telefon: +361/369-8155, +361/369-9830 Fax: +361/369-5746
E-mail: vagyonor@uvzrt.huujpestivagyonor@gmail.com
Dr. Baranyi József ügyvezető

Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft. (UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 100 %-os tulajdona)
Székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68.
Telefon: +36-1-369-1250
E-mail:    info@uvzrt.hu
Péhl Gábor József ügyvezető

UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.
Székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. épület
Telefon +36 (1) 230-5435
E-mail: titkarsag@epitrt.hu
Medve Regina Tímea vezérigazgató

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8.
Telefon: 785-0366, Fax: 785-0466
E-mail: szerkesztoseg@ujpestmedia.hu
Biró Beáta a ügyvezetõ igazgató

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Székhely: 1042 István út 14.
Telephely: 1046 Budapest, Galopp u. 13.
Telefon:06 1/232-1156
Fax: 06 1/232-1157
E-mail: info@varosgondnoksag.ujpest.hu
Etter Márk ügyvezető

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon:06 1/369-4777
E-mail: recepcio@ujpestiszakrendelo.hu
Ungár Klára Éva ügyvezető igazgató

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft
Székhely: 1042 Budapest, István út 17-19.
Telefon:06 1/231-7070
E-mail: ujkk@ujkk.hu web hely: www.ujkk.hu
Belán Beatrix ügyvezető igazgató

Telephelyek:

UP Újpesti Rendezvénytér
1042 Budapest, Szent István tér 12.
696 0729
info@up4event.hu
www.up4event.hu

Ifjúsági Ház
1042 Budapest, István út 17-19.
231-7070
ujkk@ujkk.hu

www.ujkk.hu

Lóverseny téri Közösségi Ház
1048 Budapest, Lóverseny tér 6.
380-6760
kozossegi@ujkk.hu

www.ujkk.hu

Megyeri Klub
1048 Bp, Megyeri út 207/D.
696-1642
megyeriklub@ujkk.hu

www.ujkk.hu

Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény
1043 Budapest, Berda József u. 48.
370-0652
helytorteneti@ujkk.hu

www.ujkk.hu

Polgár Centrum – Újpest Galéria
1042 Budapest, Árpád út 66.
379-3114
polgar@ujkk.hu

www.ujkk.hu

Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont
1048 Budapest, Lóverseny tér 6.
380-6760
homoktovis@ujkk.hu

www.ujkk.hu

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
A cég 1993-ban, részvénytársasági formában jött létre, Újpest Önkormányzatának 100 százalékos tulajdonaként, és az ingatlankezelő vállalat jogutódjaként. Alapításakor 9872 lakás és 619 nem lakás célú bérleményt kezelt és – részben a korábbi házkezelőségek utódaként – több kivitelező kft. is a formálódó szervezeti egység részévé vált. Az eltelt évek során a részvénytársaság változatlan tulajdonossal, de megújult szerkezetben dolgozott és vált az ingatlanpiac meghatározó erejű vállalatává. Végzi emellett Újpest kommunális munkáit, az önkormányzati és a részben önkormányzati beruházásokat, ingatlanhasznosításokat, ingatlanvásárlásokat. 2005- óta zártkörűen működő részvénytársaság.
Fõbb tevékenységek:

 • az önkormányzati és a zrt. tulajdonú lakás- és egyéb bérlemények kezelése, üzemeltetési feladatainak ellátása,
 • az épületek karbantartása és felújítása,
 • az épületek karbantartása és felújítása,
 • az önkormányzati és a zrt. tulajdonában lévő bérlakások elidegenítési tevékenységével járó feladatok végrehajtása,
 • az önkormányzati és a zrt. tulajdonában lévő bérlakások elidegenítési tevékenységével járó feladatok végrehajtása,

Újpesti Vagyonőr Kft.
Újpesti Vagyonőr Vagyonvédelmi Biztonságtechnikai Rendszert Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségű Társaság létrehozására 2003-ban került sor.
Feladatai:

 • a Vagyonvédelmi Távfelügyeleti Rendszerközpont technikai és élőerős működésének biztosítása.
 • A diszpécser és járőr szolgálat szakmai felügyelete, szervezése, szakmai továbbképzésének biztosítása.
 • A Kft. biztosítja Budapest IV. ker. Polgármesteri Hivatal épületeiben -igény szerinti- személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátását.
 • Üzleti és lakossági megkeresésre biztosítja a Megrendelő elvárásainak megfelelően a szükséges elektronikus jelzőrendszerek telepítését, Önkormányzat GI. által kezelt intézmények riasztó rendszereinek karbantartását.
 • Biztosítja a BRFK IV. ker. Rendõrkapitányságon üzemelő Közterületi Térfigyelő rendszer zavartalan technikai mûködését.
 • Erõs és gyengeáramú hálózatok és rendszerek kivitelezése.

Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft.

Főtevékenység:

 • Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb tevékenységei:

 • Épületépítési projekt szervezése
 • Ingatlanügynöki tevékenység
 • Ingatlankezelés
 • Üzletvezetés
 • Építészmérnöki tevékenység
 • Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 • Műszaki vizsgálat, elemzés
 • PR, kommunikáció
 • Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 • Építményüzemeltetés
 • Zöldterület-kezelés
 • Összetett adminisztratív szolgáltatás
 • Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 • Telefoninformáció


UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.

1996. szeptember 10-én alapították meg az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Részvénytársaságot. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 128/2017 (VI.29.) és 129/2017 (VI.29.) számú képviselőtestületi határozataival döntött, hogy a közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok ellátásával a társaságot bízza meg. Ennek megfelelően a társaság neve is megváltozott, a 2017. július 26-án kelt Cégbírósági végzés szerint a társaság új neve – igazodva a megváltozott feladathoz Újpesti Parkolási Zrt. lett. A Képviselőtestület 201/2019 (XII.12.) számú határozata értelmében a Társaság fő tevékenysége az önkormányzati pályázati projektek projektmenedzsmenti feladatainak irányítása, városfejlesztési feladatok koordinációja. A megváltozott fő tevékenységhez igazodva döntött a Társaság nevének megváltoztatásáról is. A Társaság új elnevezése: UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. (rövidített elnevezése: UPP Zrt.). A társaság feladata az önkormányzat futó pályázati projektjei projektmenedzsmenti feladatainak irányítása és koordinációja, valamint állami vagy európai uniós alapokból esetleges egyéb forrásokból származó pályázatok menedzselése.

Főbb tevékenységek:
• üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
• projektmenedzsment
• projekt koordináció
• projekt lebonyolítási feladatok
• projekt irányítása
• projekt pénzügyi elszámolása

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.
A cég fõ tevékenységei:
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Film-, videó, televízióműsor gyártása
Film-, video- és televízióprogram terjesztése
Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
Világháló-portál szolgáltatás
Hírügynökségi tevékenység
A tag(ok) adatai
1/1. Budapest Fõváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
HU-1042 Budapest, István út 14.
Szerződések
Nyomdai közbeszerzés

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
2011. márciusában kezdte meg tevékenységét a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata által létrehozott szervezet, az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. a korábbi Főtér Kft. átalakításával.
A cég főbb tevékenységei:
1. Az önkormányzat közterületén zöld- és virágos felületek valamint kapcsolódó sétányok, parkok fenntartása

2. Az önkormányzat közterületén lévő utcabútorok, játszóterek, sportpályák és a hozzájuk tartozó eszközök karbantartása, felülvizsgálata

3.Városi állattartáshoz kapcsolódó létesítmények területének és eszközeinek fenntartása

4. Az önkormányzat közterületén öntözőhálózatok, vízvételi helyek karbantartása

5. Az önkormányzat közterületeinek takarítása, tisztántartása, az önkormányzat tulajdonában lévő szemetesek ürítése, illegális hulladéklerakók felszámolása, hulladékgyűjtés, kezelés

6. Az önkormányzat által szervezett rendezvényeken való közreműködés

7. Az önkormányzat zöldterületeinek kataszteri nyilvántartásához szükséges adatok szolgáltatása és kapcsolódó közterületi monitoring üzemeltetése

8. Az önkormányzat parkjaiban parkőri hálózat működtetése

9. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelyiségek, társasházak karbantartása, hibaelhárítási munkái

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft

A társaság céljának elősegítése érdekében folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységek:
93.29 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (főtevékenység)
18.12 – Nyomás (kivéve: napilap)
68.20 – Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
73.12 – Médiareklám
82.19 – Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
90.01 – Előadó-művészet
90.02 – Előadó-művészet kiegészítő tevékenység
90.04 – Művészeti létesítmények működtetése
91.02 – Múzeumi tevékenység
93.19 – Egyéb sporttevékenység

Jelenleg nincs ilyen.

Lap neve: Újpesti Napló

Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft 1045 Budapest, Erzsébet utca 8.

Ügyvezető igazgató: Biró Beáta

http://www.ujpest.hu/media_ujpesti_naplo

Lap neve : Újpesti Helytörténeti Értesítő

Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány lapja
Alapító szerkesztő: Kadlecovits Géza
A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Sipos Lajos

A szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. Hollósi Antal
Dr. Kőrös András
Rojkó Annamária

Szerkesztő: Rojkó Annamária
Kiadja: Újpest Önkormányzata
Műszaki szerkesztő: Gellért Katalin
Nyomdai kivitelezés: Spácium Bt.
Felelős vezető: Koós Gábor

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe

Budapest Főváros Kormányhivatala
Cím: 1056 Bp, Váci u. 62-64.
Postacím:1364 Bp, Pf. 234.
E-mail: budapest@bfkh.gov.hu
Telefon: 06-1-328-5862Ügyfélfogadás

 • Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye
 • Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója
 • Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye

Oktatási intézmények
Egészségügyi intézmények
Kulturális intézmények
Sport intézmények
Szociális intézmények

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
2011. évi CXCIX tv. a közszolgálati tisztségviselőkről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi XCL törvény
2011. évi CXCV tv. Az államháztartásról
2012. évi CCIV tv. Magyarország 2013. évi költségvetéséről
2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi költségvetéséről
1992. évi LXXXIX tv. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről
1996. évi XXV. tv. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
1991. évi XXXIII. tv. Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
2011. évi CLXXV tv. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
2011. évi CLXXIX tv. A nemzetiségek jogairól

2000. évi C. tv. A számvitelről
1995. évi CXVIII tv. A személyi jövedelemadóról
2007. évi CXXVII tv. Az általános fogalmi adóról
2003. évi XCII. tv. Az adózás rendjéről
1997. évi LXXX tv. a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
1998. évi LXVI tv. Az egészségügyi hozzájárulásról

2011. évi CXII tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2009. évi CLV tv. A minősített adat védelméről

1995. évi LXVI tv. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
368/2011.(XII.31.) Korm. rend. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
4/2013. (I.11.) Kormányrendelet Az államhaztártás számviteléről
19/2005. (II.11.) Korm rend a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól 195/1997. (XI.5.) Korm. rend. A társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. és LXXX tv. végrehajtásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2012. (XII.21.)

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

 

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Önként vállalt feladat megnevezése                         A megalapozó döntés, feladat leírása

 

Rendőrség támogatása
Tárgyévet érintő költségvetési rendelet

 

 

 

 

 

A 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátadása feladatonként táblázathoz és a rendelethez

Tűzőrség támogatása

Bursa Hungarica Ösztöndíj

Kerületi média támogatása

Könyv és kulturális kiadványok támogatása

Kerületi rendezvények támogatása

Egyházak támogatása

Egyéb kulturális célú támogatások

Nyári tábor és erdei iskolák támogatása

Utánpótlás nevelési tevékenység támogatása

Drog-prevenció

Balatonfüredi Kardiológiai Rehab. Int. Alapítvány támogatás

Idősek hónapjának támogatása

100 évesek köszöntése

Városháza étterem kialakítása

Kerületi kitüntetések, elismerő címek adományozása
07/2012. az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről

08/2012. az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjakról

Köztéri szobor, és emléktábla állítás
28/1996. Az emléktábla-állításról

Tankönyv támogatás
57/2012. a 2013. évi önkormányzati tankönyvtámogatásról

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
123/2013.(VI.27.) Képviselőtestület-határozat

Támogató szolgálat működtetése szerződéssel
46/2012(II.28.) Képviselőtestület-határozat, módosítva 202/2012(VI.28.). önko. határozattal

HPV fertőzés megelőzésére védőoltás
38/2010.(III.02.) Képviselőtestület-határozat

Kisváll. tám. Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja
01/2011. Az újpesti kisvállalkozások fejlődését elősegítő támogatásról

Társasházak felújítási támogatása
• 12/2013. a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról

Fiatalok garzonházának – Fecskeház – fenntartása
• 39/2011. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről

Galéria fenntartás
http://ujkk.hu/1/

Színház fenntartás

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkezõ, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve

Az államigazgatási hatósági ügyek jegyzői hatáskörbe tartoznak, a jogorvoslat szerve Budapest Főváros Kormányhivatala.

Az önkormányzati hatósági ügyek tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházta, ebben az esetben a jogorvoslati kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el.

A keretösszeget is meghatározó mértékű átmeneti segélykérelem elbírálásáról átruházott hatáskörben a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság dönt. A fogyatékosok adósságkezelése és a fűtéskorszerűsítési támogatás megállapítására benyújtott pályázatok elbírálását átruházott hatáskörben a Képviselő-testület által létrehozott ad hoc bizottság végzi.

Az illetékességi terület államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben egyaránt: Budapest IV. kerület.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe:

Budapest, IV.kerület

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve:

Igazgatási Fõosztály

Igazgatási Osztály

Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály

Szociális Főosztály Szociális Osztály

Szociális Főosztály Lakásügyi Osztály

A kérelmet az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:

Ügyleírások:

Igazgatási főosztály
Igazgatási Osztály
Szociális Főosztály Szociális Osztály
Szociális Főosztály Lakásügyi Osztály
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály

Igazgatási Osztály


Igazgatási Osztály – Budapest IV. István út 14. I. em. 42.-45.
Postacím: 1325 Budapest, Újpest 1. Pf.107.Az ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ
14-18 óra

Szerda
10-17 óra

Péntek
8-12.30 óra


Igazgatási Osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó ügyek, az alapvetõ eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítõ útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az Igazgatási Osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó nyomtatványok:

Adóigazgatási Osztály

Adóigazgatási Osztály tevékenységi köréhez tartozó nyomtatványok:

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

Kormányablak és Okmányirodai Osztály
1042. Budapest, István út 15.Tisztelt Kerületi Lakosok!
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján 2013. január 1-jétől számos, korábban az önkormányzatnál intézhető ügykör – többek között az okmányirodai, gyámhivatali feladatok – átkerültek Budapest Főváros Kormányhivatala szervezetébe tartozó fővárosi kerületi hivatalokhoz.link: http://ujpest.hu/hivatal_iroda/167

Lakásügyi Osztály

A Lakásügyi Osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó hatósági ügyek:

Szociális Osztály

Az ügyfélfogadás helye: 1042 Budapest, Király u. 12-14.A Szociális Osztályon igényelhető ellátások formái:

A pénzbeli szociális ellátások a következők:

Rendszeres (havonta folyósított) ellátások:

 • Települési támogatás
  • Lakhatási támogatás
  • Gondozási támogatás
  • Hátralékkezelési támogatás
 • Lakbértámogatás

Eseti ellátások:

 • Rendkívüli települési támogatás
 • gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás

A természetben nyújtott szociális ellátások a következők:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • gyógyszerutalvány
 • köztemetés

Egyéb:

 • Újpesti Babaköszöntő Program
 • Fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítõ támogatása
 • Ünnepekhez kapcsolódó támogatás
 • Védendő fogyasztó igazolása

 

Nyomtatványok

Szociális Osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó kérelmek:

Települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás (korábbi önkormányzati segély)

Babaköszöntő program

Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás

Gyógyszerutalvány

Köztemetés

Lakbértámogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Védendő fogyasztó igazolás

Egyéb kapcsolódó nyomtatványok:

Jövedelemigazolás

Vagyonnyilatkozat

Fontosabb jogszabályok:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Alapvető eljárási szabályok:
-A szociális igazgatási eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
– Az egyes ellátások megállapítására, kérelemre indult eljárást követően van lehetőség.
-A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezõt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja.
-A szociális ellátásban részesülõ a jogosultsági feltételeit érintõ lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.
-A felülvizsgálatot igénylõ ellátások esetén az ügyfél együttműködésének hiánya a támogatás megszüntetését vonhatja maga után.
-A kérelmek személyesen történõ benyújtása esetén lakcímének és személyének azonosítására alkalmas és érvényes iratot szíveskedjen magával hozni.
– Amennyiben kérelmező helyett megbízottja jár el, meghatalmazással kell rendelkeznie.

Az egyes ellátási formák igényléséhez rendszeresített nyomtatvány tájékoztató része tartalmazza a jogosultság megállapításához szükséges dokumentumok felsorolását.

 • Személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • bírósági döntés a gyermekelhelyezésről, szülõi felügyelet gyakorlásáról, válóperrõl,
 • születési,házassági, halotti anyakönyvi kivonat, közjegyzõi irat az élettársi kapcsolatról,
 • jövedelemmel nem rendelkező személyek esetén Munkaügyi Központ „Hatósági Bizonyítvány” igazolása, hogy regisztrált álláskereső,
 • jövedelem igazolás, ingó-és ingatlan vagyonnal kapcsolatos irat, szerzõdés
 • orvosi igazolás, szakorvosi javaslat.

 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokra vonatkozó kérelmeket a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Főosztály Szociális Osztályán (1042 Budapest, Király u. 12-14. ) lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, vagy postai úton eljuttatni.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Az Igazgatási Osztály tevékenységi körébe tartozó hatósági ügyek eljárási illetéke, szolgáltatási díja:

A Szociális Főosztály tevékenységi körébe tartozó hatósági ügyek eljárási illetéke, szolgáltatási díja:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. § alapján a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása iránti eljárás költség- és illetékmentes.

Gyámhatóság (Kormányhivatal sziakigazgatási szerve)

Tisztelt Kerületi Lakosok!
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján 2013. január 1-jétől számos, korábban az önkormányzatnál intézhető ügykör – többek között az okmányirodai, gyámhivatali feladatok – átkerültek Budapest Főváros Kormányhivatala szervezetébe tartozó fővárosi kerületi hivatalokhoz.link: itt

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály – Budapest IV. kerület István út 14. földszint 16-19.

 

Postacím: 1325 Budapest, Újpest 1. posta, Postafiók 107.

 

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő
14-18 óra

Szerda
10-17 óra

Péntek
8-13 óra

 

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó hatósági ügyek, az alapvető eljárási szabályok, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 

Az ügyintézés hivatali ügyfélfogadási időben történik, időpontfoglalás nem szükséges. Az ügyintézéssel kapcsolatos felvilágosítást telefonon, elektronikus levélben, vagy személyesen a hivatal ügyfélfogadási idejében lehet kérni.

 

Fás szárú növényekkel kapcsolatos ügyek

 

 

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi ügyek

 

 • 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó, kommunális szennyvíz elszikkasztásával, talajvízkúttal kapcsolatos ügyek

 

 

 • Hulladékgazdálkodási, gyom- és parlagfűfertőzöttséggel kapcsolatos ügyek

 

 

 • Zajvédelmi ügyek

 

 

Jogszabályok

 

 • Alapvető eljárási szabályok, az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • Az ügyintézés határideje (elintézési határidő): 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 33. §;
 • Az ügyintézés határideje (fellebbezési határidő): 2005. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 99. § (1) bekezdés;
 • Fás szárú növényekkel kapcsolatos ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, letölthető formanyomtatványok: 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 6. § (2) bekezdés;
 • Környezetvédelmi ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény;
  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;
  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
  A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet;
  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet;
  A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet;
  A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet;
  A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet;
  A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-Eüm együttes rendelet;
  A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet;
  A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet;
  A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994.(VIII.1.) Fővárosi Közgyűlési rendelet;
  A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelet.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésébõl finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

B.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások: http://www.ujpest.hu/dokumentumok/rendeletek/2003-23.pdf

 

C.) Újpesti Önkormányzat Bölcsődék Intézménye: http://www.ujpest.hu/dokumentumok/rendeletek/2010-23.pdf

 

D.) Hajléktalan ellátás

72/2012. (III.29.) önko. határozat

Twist Olivér Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés alapján

hajléktalanok nappali ellátása

átmeneti szálló

utcai szociális munka

 

E.) Családok Átmeneti otthona

SOS Krízis Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés értelmében  66/2013. (IV.25) önko. határozat

 

Humán szolgáltatások

A.)Közművelődési ,kulturális szolgáltatások: http://ujpest.hu/intezmenyek_kulturalis

B.)Sport szolgáltatások:  http://ujpest.hu/intezmenyek_sport

c.) Egészségügyi szolgáltatások, ellátások: http://ujpest.hu/intezmenyek_egeszsegugyi

 

Kommunális szolgáltatások

A.) Piac üzemeltetése:

 

B.) Lakásgazdálkodási, fenntartási feladatok:

 

Környezetvédelem

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendõ nyilvántartásokról a 1992. LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplõ adatok

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyûjtött és feldolgozott adatok fajtái

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyûjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyûjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 

Az Igazgatási Osztály által vezetett nyilvántartások jegyzéke:

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 1. Újpesti Napló
 2. Újpesti Helytörténeti Értesítõ
 3. Újpesti Böngészõ
 4. Hívogató

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

 1. Közszolgálati hírek, események, történések
 2. Újpest helytörténetével kapcsolatos történetek, érdekességek
 3. Újpesti programajánló
 4. Káposztásmegyeri ÁMK programajánló

A kiadványok ingyenesek.

A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje

 Társadalmi egyeztetés – rendelettervezetek

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közremûködés módja
60/2012. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

III. Gazdálkodási adatok

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenõrzések felsorolása2011-2019. évi belső ellenőrzések listája

3.1.2. Az Állami Számvevõszék ellenõrzései

Az Állami Számvevõszék ellenõrzéseinek nyilvános megállapításai:

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb ellenõrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:Az Általános Igazgatási Osztályt érintő külső vizsgálat 2013. évben nem volt.

3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, idõbeli változásuk

3.1.5. Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyûjtés eredményei, idõbeli változásuk:Építésigazgatási Osztály

Álatalános Igazgatási Osztály

 

2013 I. negyedéves beruházás statisztikai jelentés

2013 II. negyedéves_beruházásstatiszkai jelentés

Éves gazdaságstatisztikai jelentés – 2012

Éves jelentés a beriházások összetételésől – 2012

 

Szociális osztály

 

Ügyiratforgalmi statisztikák

3.2.1. Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Költségvetés – 2019
Költségvetés – 2018
Költségvetés – 2017
Költségvetés – 2016
Költségvetés – 2015
Költségvetés – 2014
Költségvetés – 2013
Költségvetés – 2012
Költségvetés – 2011
Költségvetés – 2010
Költségvetés – 2009
Költségvetés – 20082012. évi költségvetés táblái
2011-es költségvetés táblái

3.2.2. Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2011. I. féléves beszámoló

3.2.3. A költségvetés végrehajtása

3.2.2. pont alatt található

3.3 MŰKÖDÉS

3.3.1. A foglalkoztatottak

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma:

 • 2020. 07. 01. 219 fő (ebből 18,5 fő munkaszerződéses)
 • 2020. 10. 01. 234 fő (ebből 18,5 fő munkaszerződéses)

Tisztségviselők illetménye, költségtérítése 2020.01.01-től:

1 fő polgármester havi illetménye
1.030.200 Ft
költségtérítése: 149.576 Ft

1 fő alpolgármester havi illetménye:
930.500 Ft 
öltségtérítése: 134.625 Ft

1 fő alpolgármester havi illetménye:
897.500 F
költségtérítése: 134.625 Ft

1 fő alpolgármester havi illetménye:
963.500 Ft
költségtérítése: 134.625 Ft

1 fő alpolgármester havi illetménye:
969.000 Ft
költségtérítése: 134.625 Ft

Tisztségviselők illetménye 2020.08.01-től:

1 fő jegyző havi illetménye: 979.000 Ft

1 fő aljegyző havi illetménye: 820.000 Ft

Köztisztviselői illetményalap 2020. január 1-től: 55.000 Ft

 

Foglalkoztatottak létszáma, juttatások adatai 2020.09.30. állapot szerint

Foglalkoztatottak létszáma* 197 fő

 

Havi illetmény                     Költségtérítés

Vezető tisztségviselők**         4.790.700.-Ft                       688.076.-Ft

Vezetők***                            14.811.000.-Ft                                  0.-Ft

Egyéb foglalkoztatottak**** 68.036.500.-Ft                                  0.-Ft

 

Összesen                                87.638.200.-Ft                     688.076.- Ft

 

Cafeteria: egységesen 275.000 Ft/fő/év kifizetői adóval együtt.

 

Megjegyzés:

* Foglalkoztatottak létszáma: statisztikai állományi létszám

** Vezető tisztségviselők: főpolgármester, főpolgármester-

helyettesek

*** Vezetők: jegyző, aljegyző, főosztályvezetők, osztályvezetők

**** Egyéb foglalkoztatottak: az előző két kategóriába nem soroltak

 

3.3.2. Támogatások

3.3.3. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ – a külön jogszabályban meghatározott értékû – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése (típusa), tárgya, a szerzõdõ felek megnevezése, a szerzõdések értéke, idõtartama.

Szerződések 2020.

Szerződések 2019.

2018 – Önkormányzat szerződések

2018 – Hivatal szerződések

2017 – Önkormányzat szerződések

2017 – Hivatal szerződések

2016 – Önkormányzat szerződések

2016 – Hivatal szerződések

2016. év – szerződések

2015 – Hivatal szerződések

2015 – Önkormányzat szerződések

2015. 07. hó Önkormányzati szerződések

2015. 05. hó Önkormányzati szerződések

2015. 02. hó Önkormányzati szerződések

2014. Hivatali Szerződések

2014. Önkormányzati Szerződesek

Ingatlan adásvételi szerződések

2013. Hivatali Szerződések

2013. Önkormányzati Szerződesek

2012. évi szerződések

2011. évi szerződések

2010. évi szerződések

5 milliót elért szerződések

5 millió Ft-ot elért szerződések 2012

Felhalmozási célú államháztartáson kívüli szerződések

Működési célú államháztartáson belüli szerződések

Működési célú államháztartáson kívüli szerződések

2013-ban élő 2010-2012 közötti 5m feletti szerződések – HIVATAL

2013-ban élő 2010-2012 közötti 5m feletti szerződések – ÖNKORMÁNYZAT

2010-es költségvetés táblái:

Közbeszerzések

 

76368 HRSZ ingatlanon szabadtéri családi játszópark építése

– Digitális tananyag licence beszerzés,

– Digitális tananyaghoz kapcsolódó multimédia fejlesztés,

– IKT eszközök beszerzése,

– Informatikai rendszerfejlesztések,

– szaktanári segédlet, és tanulói munkafüzetek elkészítése

– pedagógus továbbképzés,Pedagógiai tanácsadás

– Külső projektmenedzsment szolgáltatás

3.3.4. Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

3.3.5. Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítõ szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggõ kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

3.3.3. szerződések pontban található.

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.3.7. Közbeszerzések

Közbeszerzések

Megszakítás