Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testületének

HATÁLYOS RENDELETEI


2020.


01/2020.
2020-01

07/2020.
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2020. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

07-1/2020.
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2020. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 7/2020.(II.28) önkormányzati rendelet módosításáról

07-1t/2020.
melléklet 2020-07-1 önkormányzati rendelethez

07-2/2020.
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2020. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 7/2020.(II.28) önkormányzati rendelet módosításáról

07-2t/2020.
melléklet 2020-07-2 önkormányzati rendelethez

07-3/2020.
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2020. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 7/2020.(II.28) önkormányzati rendelet módosításáról

07-3t/2020.
melléklet 2020-07-3 önkormányzati rendelethez

07-4/2020.
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2020. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 7/2020.(II.28) önkormányzati rendelet módosításáról

07-4t/2020.
melléklet 2020-07-4 önkormányzati rendelethez

07-t/2020.
melléklet a 7/2020 önkormányzati rendelethez

08/2020.
az Újpesti Koronavírus Krízisalap (KKA) létrehozásáról

10/2020.
az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítését célzó intézkedésekről

11/2020.
a Budapest IV.,76546/16 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó változtatási tilalom elrendelése

16/2020.
2020-16

24/2020.
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2019. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

24-m/2020.
melléklet a 24/2020 (VI.26.) önkormányzati rendelethez

37/2020.
az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről

38/2020.
az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alap (UGYJA) létrehozásáról és felhasználásáról

38-m/2020.
melléklet a 38/2020 (X.30) önkormányzati rendelethez

41/2020.
az egyes Budapest IV. kerület Újpest közigazgatási területén található belterületeken lévő közterületeken és nyilvános helyeken történő maszkviselési szabályokról, és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteme kapcsán alkalmazandó intézkedésekről

59/2020.
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról


2019.


02/2019.
Budapest Főváros IV. kerület 6. számú, Északi kertváros városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról

03/2019.
Budapest Főváros IV. kerület 9. számú, Káposztásmegyer Lakótelep Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról

05/2019.
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2019. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

05-1/2019.
a 2019 évi költségvetési rendelet 1 számú módosítása

05-1t/2019.
a 2019 évi költségvetési rendelet 1 számú módosításának táblázatos mellékletei

05-t/2019.
a 2019. évi költségvetési rendelet táblázatos mellékletei

08/2019.
Budapest Főváros IV. kerület 10. számú, Székesdűlő és Megyeri hídfő városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról

13/2019.
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

13-t/2019.
a 2018 évi zárszámadási rendelet táblázatos mellékletei

15/2019.
az újonnan Újpestre költöző polgárok köszöntéséről

22/2019.
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

22-m5/2019.
a 2019/22 rendelet 5. számú melléklete


2018.


04/2018.
a közterületi parkolásról

05/2018.
Budapest Főváros IV. kerület 5. számú, Újpest kertváros Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról

06/2018.
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

06-1/2018.
a 2018 évi költségvetési rendelet 1 számú módosítása

06-1t/2018.
a 2018 évi költségvetési rendelet 1 számú módosításának táblázatos mellékletei

06-2/2018.
a 2018 évi költségvetési rendelet 2 számú módosítása

06-2t/2018.
a 2018 évi költségvetési rendelet 2 számú módosításának táblázatos mellékletei

06-3/2018.
a 2018 évi költségvetési rendelet 3 számú módosítása

06-3t/2018.
a 2018 évi költségvetési rendelet 3 számú módosításának táblázatos mellékletei

06-4/2018.
a 2018 évi költségvetési rendelet 4 számú módosítása

06-4t/2018.
a 2018 évi költségvetési rendelet 4 számú módosításának táblázatos mellékletei

06-5/2018.
a 2018 évi költségvetési rendelet 5 számú módosítása

06-5t/2018.
a 2018 évi költségvetési rendelet 5 számú módosításának táblázatos mellékletei

06-t/2018.
a 2018. évi költségvetési rendelet táblázatos mellékletei

09/2018.
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének egyes szabályairól

10/2018.
az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepségek megtartásának szabályairól

12/2018.
Budapest Főváros IV. kerület 4. számú, Újpest Károlyi Városnegyed Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról

15/2018.
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

15-t/2018.
a 2017 évi zárszámadási rendelet táblázatos mellékletei

18/2018.
Budapest Főváros IV. kerület 3. számú, Újpest városközpont városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról

19/2018.
Budapest Főváros IV. kerület 7. számú, Megyer kertváros városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról

22/2018.
a Népsziget kerületi építési szabályzatról

23/2018.
Újpest Duna-part területére vonatkozó kerületi építési szabályzatról

27/2018.
a helyi népszavazás kezdeményezéséről

30/2018.
a fás szárú növények helyi védelméről

30-m/2018.
melléklet a 30/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelethez

33/2018.
Budapest Főváros IV. kerület 2. számú, Újpesti lakótelep városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról

34/2018.
Budapest Főváros IV. kerület 1. számú, Dél-Újpest Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról


2017.


02/2017.
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

09/2017.
az Újpesti Önkormányzati Rendészetről

11/2017.
a partnerségi egyeztetés szabályairól

27/2017.
a településkép védelméről (TKR)

28/2017.
az újpesti építészeti-műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról


2016.


02/2016.
a közművelődésről


2015.


03/2015.
egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról

09/2015.
a közterületi térfigyelő rendszerről

10/2015.
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

17/2015.
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

29/2015.
a települési adóról


2014.


07/2014.
a közterületek használatáról és rendjéről

27/2014.
az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról


2013.


12/2013.
a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról

26/2013.
a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

30/2013.
az Újpest Kártyáról


2012.


07/2012.
az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről

08/2012.
az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjakról

48/2012.
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról


2011.


01/2011.
az újpesti kisvállalkozások fejlődését elősegítő támogatásról

03/2011.
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

18/2011.
az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól

24/2011.
az Újpesti Diákösztöndíjakról

34/2011.
az építmény- és telekadóról

37/2011.
az Újpesti Babaköszöntő Program bevezetéséről

39/2011.
az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről

40/2011.
az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről


2010.


23/2010.
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról

28/2010.
az újpesti emléknapokról

33/2010.
az idegenforgalmi adóról

33-m/2010.
a 33/2010 rendelet melléklete


2009.


02/2009.
a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselői anyagi érdekeltségéről

11/2009.
a háziorvosi ellátás feltételeinek javítását elősegítő támogatásról

18/2009.
a kegyeleti szabályokról

21/2009.
Újpest címerének egyes épületeken történő elhelyezésének szabályairól


2008.


27/2008.
a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről

28/2008.
a városfejlesztő társaság létrehozásáról

37/2008.
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról


2007.


09/2007.
a történelmileg kialakult településrész-elnevezések használatáról

11/2007.
a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról


2004.


26/2004.
a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól

30/2004.
a talajterhelési díjról


2003.


38/2003.
a sebességcsökkentő küszöbök lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól

43/2003.
a magánszemélyek kommunális adójáról


2001.


11/2001.
a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról


2000.


12/2000.
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjak mértékéről

18/2000.
a közterületen elhunyt személyekkel kapcsolatos háziorvosi feladatok ellátásáról


1999.


24/1999.
a lakáscélú helyi támogatás egyösszegben történő visszafizetése esetén nyújtandó kedvezményről


1996.


18/1996.
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

28/1996.
az emléktábla-állításról


1994.


07/1994.
a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről


1993.


08/1993.
Újpest jelképeiről
Megszakítás