Hivatali munkatársak

Polgármesteri Kabinet elérhetőségei

Polgármesteri Titkárság (elérhetőség)

Skopál Attila kabinetfőnök
Bodrozsán Alexandra titkárságvezető
Nagy Dávid titkársági referens
Gyarmatiné Pál Noémi referens
Vass Tamás Zoltán referens

Főépítészi Iroda (elérhetőség)

Mártonffy István főépítész, osztályvezető
Bódiné Fischl Ágnes főépítészi referens
Gombás Marianna osztályvezető-helyettes/műszaki hatósági referens
Könczei Anikó nyilvántartási és dokumentációs ügyintéző
Korodi Zsolt főépítészi referens
Suba Andrea műszaki hatósági referens
Szőkéné Ruttkay Áges műszaki hatósági referens
Turnerné Vesztergál Beatrix főépítészi referens

Alpolgármesteri Titkárságok elérhetőségei

Népjóléti Alpolgármesteri Kabinet (elérhetőség)

Péter Éva Gizella titkárságvezető
Mikó Alexandra kabinetvezető
Tomcsányi Katalin referens

Gazdaságért, költségvetésért, városüzemeltetésért és projektmenedzsmentért felelős Alpolgármester kabinet (elérhetőség)

Dr. Moldván Tünde Kabinetvezető
Bereczkiné Tóth Veronika titkárságvezető
Medve Regina VEKOP-munkaszerződés
Novák Bálint referens
Simondán Bence referens (önkormányzati tanácsadó)
Varga-Szabó Benedek referens
Dr. Zahuczky Andrea referens
Zsoldos Mónika VEKOP-munkaszerződés

Közbiztonságért, közrendvédelemért városfejlesztésért, és várostervezésért felelős Alpolgármesteri Kabinet (elérhetőség)

Béndek Gabriella közbiztonsági referens
Tóth Nóra titkárságvezető
Szávayné dr. Séra Magdolna nemzetiségi referens

Kultúráért, oktatásért, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős Alpolgármester Kabinet (elérhetőség)

Kormányosné Tóth Mária kabinetvezető
Görög Zsuzsanna titkárságvezető
Dr. Koleszár Zsuzsanna Erzsébet intézmény-üzemeltetési referens
Szabó Katalin kulturális menedzser
Jenes Julianna kulturális szervező
Varga Veronika kulturális szervező

Jegyzői Kabinet elérhetőségei

Dr. Dallos Andrea jegyző

Jegyzői Titkárság (elérhetőség)

Bognár Ferencné titkárságvezető
Borostyán Zsuzsanna referens
Dr. Gácsi Anett jogtanácsos
Klinger Bernadett titkársági ügyintéző
Dr. Roland Zita jogi előadó
Szalontai Tünde referens
Dr. Szilvás Zoltán jogi előadó
Vasváryné Dr. Gulyás Anita jegyzői referens

Személyügyi Osztály (elérhetőség)

Palánkay Patrícia osztályvezető
Barabás Mónika osztályvezető-helyettes
Gondár-Beda Judit személyügyi referens
Jakab Szilvia személyügyi referens
Pótiné Szász Anna munkaügyi referens
Rentkó Dániel Viktor személyügyi referens
Tátrai-Nagy Brigitta Személyügyi referens

Informatikai Osztály (elérhetőség)

Kaizer Attila osztályvezető
Csernyánszkyné Római Aranka osztályvezető-helyettes
Ivanics Zoltán informatikus
Kiss János informatikus
Nagy Róbert informatikus
Németh Lajos informatikus

Gondnokság (elérhetőség)

Juhász Imre gondnokságvezető
Réti József Dániel gondnokságvezető-helyettes
Bognár Ferenc gépkocsivezető
Bolián Miklós technikai munkatárs
Kittel Attila technikai munkatárs
Lakatos Sándor Ferenc gondnoksági munkatárs
Somlai Gábor kézbesítő hivatalsegéd
Tamás Regina kézbesítő hivatalsegéd/telefonközpontos
Tóvári László karbantartó

Igazgatási Főosztály elérhetőségei

Dr. Bognár Ildikó főosztályvezető

Igazgatási Osztály (elérhetőség)

Mike József Lászlóné osztályvezető

Birtokvédelem

Tóthné Németh Katalin Erzsébet hatósági referens

Lakcímrendezéssel kapcsolatos ügyek

Bencsik Balázs hatósági referens
Simon Judit Emese hatósági ügyintéző

Anyakönyv

Merkwart Annamária csoportvezető
Bácsi Diána anyakönyvvezető
Badari Krisztina anyakönyvvezető
Csenkiné Turczer Ilona igazgatási ügyintéző
Hortobágyi Noémi anyakönyvvezető

Állattartás

Hagyaték

Czunyi Andrea hatósági referens
Heteiné Dobrán Mária hatósági referens
Horváth Adrienn Éva hatósági referens
Lukácsné Borsányi Ágnes igazgatási ügyintéző

Ügyfélszolgálat

Gyarmati Gábor hatósági ügyintéző

Ipar és kereskedelem

Cserteg-Mikola Györgyi osztályvezető-helyettes
Gálik Magdolna hatósági referens, ipari-kereskedelmi ügyek

Köznevelési és Közművelődési Főosztály elérhetőségei

Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály (elérhetőség)

Vesza Erzsébet osztályvezető
Bartus Dávid Krisztián sportreferens
Horváth László civil- és egyházügyi referens
Koszonits Krisztián sportreferens
Ráduly János szervezési-közművelődési referens
Ráduly-Csiszár Renáta szervezési és közművelődési referens
Sándorné Bózendorf Beáta köznevelési referens
Tóth Attila sportreferens

Gazdasági Főosztály elérhetőségei

Juhász András főosztályvezető

Pénzügyi és Számviteli Osztály (elérhetőség)

Bolváry Brigitta osztályvezető
Ilcsik Orsolya osztályvezető-helyettes
Körmendi Tímea osztályvezető-helyettes
Balanyi Ildikó pénzügyi- és számviteli referens
Bartáné Győrfi Piroska szociális referens
Farkasné Petrik Melinda pénzügyi- és számviteli referens
Garajszki Emese Gabriella pénztáros – ügyintéző
Kalló Ferenc pénzügyi- és számviteli ügyintéző
Kovácsné Rácz Zita pénzügyi- és számviteli referens
Petrenkó Edina pénzügyi- és számviteli referens
Rákosi Lászlóné pénzügyi- és számviteli referens
Somogyi Katalin pénzügyi- és számviteli referens
Szunyoghné Hlatki Éva pénzügyi- és számviteli referens
Zsupos Rita pénzügyi- és számviteli referens

Király utcai pénztár

István úti pénztár

Költségvetési Osztály (elérhetőség)

Katona-Berényiné Ferencz Krisztina osztályvezető
Kalcsó-Luttye Erzsébet Gizella költségvetési ügyintéző
László Viktória Veronika költségvetési ügyintéző
Miklós Andrea Edit költségvetési referens

Vagyongazdálkodási Osztály (elérhetőség)

Cserháti Gábor osztályvezető
Farkas Béláné vagyongazdálkodási ügyintéző
Dr. Piros Judit vagyongazdálkodási referens
Tóth Edina közterületi ügyintéző

Adóigazgatási Osztály (elérhetőség)

T. Kovács Beáta osztályvezető
Nagy Gabriella osztályvezető-helyettes
Fejesné Zobolyák Hajnalka adóigazgatási referens
Fodor Erika adóigazgatási referens
Fodorné Bódi Éva adóigazgatási ügyintéző
Hajmási Béláné adóigazgatási ügyintéző
Hock Adrienn adóigazgatási referens
Kovács Krisztina adóigazgatási ügyintéző
Kovács Mónika Beáta adóigazgatási ügyintéző
Krajnik Gyöngyi adóigazgatási referens
Laki Ildikó ügyviteli munkatárs
Malachowsky Ágnes adóigazgatási ügyintéző
Novák József adóigazgatási referens
Pnyakovics Árpádné adóigazgatási ügyintéző
Sík Sándor adóigazgatási referens
Sziklai Attiláné adóigazgatási ügyintéző

Szociális Főosztály elérhetőségei

Szociális Osztály (elérhetőség)

Szakács Viktor osztályvezető
Fazekas Éva osztályvezető-helyettes
Lovászi Hedvig csoportvezető
Brücher Zsóka szociális referens
Chovánné Donkó Márta szociális ügyintéző
Dr. Dombosné Kálóczy Tímea szociális referens
Gyócsiné Molnár Emma szociális ügyintéző
Kis Krisztina Anikó szociális referens
Lukács Erika szociális referens
Maicz Éva szociális ügyintéző
Matuz Ágnes szociális referens
Mészáros Ilona szociális referens
Molnár Krisztina szociális referens
Seidi Lilien Mária szociális referens
Tompa Erika szociális referens
Vass Gyöngyi Mária szociális referens
Zsiga Edit Éva szociális referens

Lakásügyi Osztály (elérhetőség)

Madarászné Kanozsai Zsuzsanna osztályvezető
Harsányi Erzsébet osztályvezető-helyettes
Garai Ágnes Anna lakásügyi referens
Gerő Eszter lakásügyi referens
Kovács Brigitta lakásügyi referens
Somodi Ingrid Ilona lakásügyi referens
Szabó Petra lakásügyi referens

Városüzemeltetési Főosztály elérhetőségei

Forgács Gábor főosztályvezető

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály (elérhetőség)

Turóczi András osztályvezető
Mészáros László referens
Ágh László közterületi és útügyi ügyintéző
Földházi Ibolya Júlia zöldterületi ügyintéző
Kákonyi József László műszaki ügyintéző
Kun Tamás műszaki tanácsadó
Spullerné Lakatos Zsuzsanna gazdasági ügyintéző
Szilágyiné Fábián Edit környezetvédelmi ügyintéző

Közhasznú Foglalkoztatási Osztály (elérhetőség)

Pettkó András foglalkoztatási vezető
Babinszki Éva adminisztrátor
Bellók Jánosné foglalkoztatási referens
Ferencz Sándor műszaki irányító
Hegedüs Lajos munkavezető
Jung Éva Szilvia ügyintéző
Lovasné Vasas Erzsébet foglalkoztatási ügyintéző
Tahon Ferenc gépkocsivezető

Beruházási Osztály (elérhetőség)

Magyari Gabriella osztályvezető
Borbíró Attila beruházási referens
Lindenmayer Tamás beruházási referens
Vincze Rita beruházási referens

Önkormányzati Rendészet elérhetőségei

Mohai Zoltán osztályvezető-helyettes
Alakrad Ádám közterület felügyelő
Átányi Szabolcs közterület felügyelő
Auth Erika Zsuzsanna ügyintéző
Bánki Péter igazgatási ügyintéző
Bohács Róbert közterület felügyelő
Hábel István közterület-felügyelő
Herseczki János közterület felügyelő
Homlok Béla csoportvezető
Horváth Ticián közterület felügyelő
Illyés Tamás segdéfelügyelő
Ilyés Zoltán közterület felügyelő
Katona György közterület felügyelő
Kovács Péter József közterület felügyelő
Nagy Ádám Emil közterület felügyelő
Őrsi Zsófia Julianna közterület-felügyelő
Pető Gábor közterület felügyelő
Rácz Tivadar közterület felügyelő
Varga Viktória közterület felügyelő
Vida Sándor közterület felügyelő

Megszakítás