FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 207/2017. (XII. 14.) számú határozatával elfogadta Budapest Főváros IV. kerület Újpest településképi arculati kézikönyvét és megalkotta a településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendeletét.

A településképi rendelet a településkép védelmét a településképi szempontból meghatározó területek, a településképi követelmények meghatározásával, és önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával biztosítja. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készült. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv meghatározza Újpest településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, az elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, és a településképhez illeszkedő építészeti elemek formájában tesz javaslatot a településkép minőségi formálására.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megtekinthető a www.ujpest.huhonlapon, továbbá ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Főépítészi Irodán.

Kiemelten javasoljuk, hogy bármely építési beruházás előkészítő, kezdeti szakaszában mindkét dokumentumot az építtető/tervező ismerje meg és annak javaslatait vegye figyelembe.

A főépítészi feladatok Budapesten kétszintűek, ezért a beruházásokhoz indokolt megismerni Budapest Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi Rendeletét is, illetve a fővárosi védett épületek esetében a településképi hatáskör Budapest főépítészénél van.

A dokumentumok monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működik. Az esetleges javaslatokat postai, vagy e mail üzenetben a kezdeményező és a módosítási kezdeményezés megadásával és indokolásával aláírt formában lehet benyújtani az iroda címére, vagy a foepitesz.iroda@ujpest.hu címre.

Letölthető dokumentumok:

Felhívás az Újpesti Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2015.(IX.24.)határozatával elfogadva

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia

Kapcsolódó határozatok:

Az ezt megelőző már nem hatályos településfejlesztési tervek a Főépítészi Irodán megtekinthetőek.

A 2015. szeptember 24-i Képviselő-testületi ülés 7. napirendi pont előterjesztése és kapcsolódó mellékletei

Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció egyeztetése

Gondoskodik az Önkormányzat, valamint – településrendezési szerződés keretében – más szervezetek (ingatlan-tulajdonosok, illetve ingatlan-fejlesztők és beruházók) kezdeményezésére kidolgozandó településrendezési eszközök (helyi építési szabályzatok, szabályzási tervek) előkészítéséről.

Gondoskodik a hatályos településrendezési eszközök nyilvántartásáról, ennek alapján adatszolgáltatást biztosít az építtetők (beruházók, ingatlan-fejlesztők), illetve a tervezők számára.

Letölthető dokumentum:

Szervezi és irányítja a településrendezési eszközök egyeztetési eljárását és jóváhagyásának előkészítését, ennek keretében – a 11/2017. (IV.28.) önk. rendelet szerint – gondoskodik az eljárás nyilvánosságáról.

Letölthető dokumentum:

A főépítészi ügyintézők közreműködésével – beépítési előírás formájában, illetve szükség szerint egyéb módon – tájékoztatást ad az építtetőknek, illetve a tervezőknek az egyes építési munkákra vonatkozó településrendezési és településképi előírásokról, a kerületi ingatlanok beépíthetőségéről, a hatályos jogszabályi környezetről, valamint – a helyszíni adottságok ismeretében – javaslatot ad a városkép alakításával összefüggő illeszkedési követelmények teljesítésére

Konzultációs lehetőséget biztosít a helyi településrendezési előírások értelmezésével, illetve a beépítési előírás tartalmával kapcsolatban, továbbá a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi egyeztetése céljából az építtetők, illetve a tervezők számára.

A főépítészi feladatok Budapesten kétszintűek, ezért a beruházásokhoz indokolt megismerni Budapest Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi Rendeletét is, illetve a fővárosi védett épületek esetében a településképi hatáskör Budapest főépítészénél van.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. alapján a főépítész megkeresésre szakmai konzultációt tart

Letölthető dokumentum:

Gondoskodik a településképi véleményezési, a településképi bejelentési, illetve a településképi kötelezési eljárások lefolytatásáról

Letölthető dokumentum:

Szervezi és irányítja az Újpesti Építészeti-Műszaki Tervtanácsot

Letölthető dokumentum:

A parkolással kapcsolatos eljárások esetében az alábbi helyi rendeletek alkalmazandóak:

Letölthető dokumentum:

A reklámmal, cégérrel, cégfelirattal kapcsolatos szabályokat és eljárások esetében a országos szabályok (104/2017.(IV.28.)) számú Kormányrendelet) és a településképi rendelet előírásait kell alkalmazni.

Letölthető dokumentum:

Ellátja a helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos szakmai feladatokat, ennek keretében gondoskodik a védelemmel érintett építmények nyilvántartásának vezetéséről. A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia mellékleteiben tájékoztató jellegű információk elérhetők, a lista az elfogadott településképi rendelet mellékletében bővült

A főépítészi feladatok Budapesten kétszintűek, ezért a beruházásokhoz indokolt megismerni Budapest Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi Rendeletét is, illetve a fővárosi védett épületek esetében a településképi hatáskör Budapest főépítészénél van.

Letölthető dokumentum:

A Fővárosi Önkormányzat elkészíttette az Ablakfelújítási kalauz (.PDF) című kiadványt, amellyel a régi épületek nyílászáróinak korhű, de a mai energetikai, zajvédelmi elvárásoknak megfelelő felújításához nyújt segítséget.

Építészeti Örökségvédelmi Támogatás – fővárosi pályázati felhívás

Minden évben kiírásra kerül a fővárosi „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás pályázat.

Budapest Főváros Önkormányzata ennek keretében támogatni kívánja a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását. Ennek keretében Újpest helyileg védett épületeinek tulajdonosai is pályázhatnak.

A pályázati felhívással kapcsolatban, a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya konzultációs lehetőséget biztosít telefonon, emailen vagy előzetesen egyeztetett időpontban személyesen.

(Telefonszám: +36 1 327 1728, +36 1 999 8061, +36 1 999 9417, email cím: epiteszeti.oroksegvedelmi.palyazat@budapest.hu , cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.III. em,. 372. és 374. szoba)

Az épített környezet minőségének javítása céljából a Főépítészi Iroda együttműködik különböző szakmai/oktatási/építészeti szervezetekkel. Külön döntés esetén az Iroda terveket, koncepciókat, tanulmányokat készíttet.

Az Önkormányzat a panelépületek színezését szakmailag támogatja és megállapodás megkötése mellett a társasházak számára a színezési terveket saját költségén kidolgozhatja. Ezzel kapcsolatban több információ Vesztergál Beatrixnél érhető el. A projekt célja, hogy az épületek színezése egymással harmonikusan illeszkedve készüljön el.

Az elkészült koncepciók itt letölthetőek:

Az Újpesti Építészeti Tervtanács soron következő ülése
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a Tervtanács az egészségügyi vészhelyzetre való tekintettel elektronikus formában véleményezi a beadott terveket. Az eljárás menete egyebekben változatlan.

időpont tárgy tervező
2020.11.26 Újpest, Berlini út 47-49. iroda és laborépület terve Fekete Lajos (Lamro Kft.)

Építészeti Örökségvédelmi Támogatás – fővárosi pályázati felhívás

Minden évben kiírásra kerül a fővárosi „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás pályázat.

Budapest Főváros Önkormányzata ennek keretében támogatni kívánja a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását. Ennek keretében Újpest helyileg védett épületeinek tulajdonosai is pályázhatnak.

A pályázati felhívással kapcsolatban, a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya konzultációs lehetőséget biztosít telefonon, emailen vagy előzetesen egyeztetett időpontban személyesen.

(Telefonszám: +36 1 327 1728, +36 1 999 8061, +36 1 999 9417, email cím: epiteszeti.oroksegvedelmi.palyazat@budapest.hu , cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.III. em,. 372. és 374. szoba)”

ELÉRHETŐSÉGEK

Cím: 1042 Budapest, István út 15. IV. emelet 407-413.
Telefon: 231-3173
Email: foepitesz.iroda@ujpest.hu
a Hivatal rövid neve: IVKERPMH KRID azonosító: 701127129

Ügyfélfogadás

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
14:00-18:00 10:00-17:00 8:00-12:30

 

Főépítész, osztályvezető: Mártonffy István (tel: 231-3173)
email: martonffyi@ujpest.hu

Osztályvezető-helyettes: Gombás Marianna (tel: 231-3173, 231-3101/127)
email: gombasm@ujpest.hu

Titkárság: Könczei Anikó (tel: 231-3173, 06-1-231-3101/323)
e-mail: konczeia@ujpest.hu általános tájékoztatás, a Tervtanács titkára

Főépítészi ügyintézők:
Letölthető dokumentumok:

 

Bódiné Fischl Ágnes (tel: 231-3101/150)
e-mail: fischla@ujpest.hu

Korodi Zsolt (tel: 231-3101/224)
e-mail: korodizs@ujpest.hu

Suba Andrea (tel: 231-3101/321)
e-mail: subaa@ujpest.hu

Szőkéné Ruttkay Ágnes (tel: 231-3101/319)
e-mail: szokeagi@ujpest.hu

Vesztergál Beatrix
(tel: 231-3101/125)
e-mail: VesztergalB@ujpest.hu