Pályázati kiírás szakmai koordinátor munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.03.07

 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
szakmai koordinátor, operatív szakmai vezető
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., Szent István tér 7/b.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Koordinálja az önkormányzati projekt szociális munkával kapcsolatos szakmai megvalósítást. Koordinálja a projekt megvalósításában részt vevő összes szociális munkás szakmai munkáját, a szakmai megvalósítók (szakmai koordinátorok) munkájának irányításáért felelős. Feladatai közé tartozik a szoft tevékenységek megvalósításában résztvevő munkatársak, összehangolása és szakmai felügyelete, szakmai egyeztetések lebonyolítása; beszámolóik ellenőrzése, jóváhagyása. Az indikátorok állásának, részcélok megvalósulásának folyamatos követése, javaslattétel a projekt ütemtervének aktualizálására. Részvétel a szociális tervezési folyamatokban, beavatkozási terv összeállítása és aktualizálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról szóló helyi rendelkezései az irányadóak.                      

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Szociálpedagógus, szociális munkás, szociálpolitikus,
 • Hozzájárulás Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához
 • 3 év vezetői tapasztalat
 • Jártasság csoport adminisztrációban
 • Kiváló team-vezetői képességek és gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű vezetői készség
 • Kiváló szintű kreativitás
 • Kiváló szintű probléma megoldás
 • Rugalmasság
 • Terepmunka gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz (87/2019. (IV.23. ) Korm. r. 1. sz. melléklet alapján)
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • a képesítést tanúsító okirat (okiratok) fénymásolata
 • valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény;
 • Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.03.07.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton Kanász Nagy Máté alpolgármester részére a nepjoleti.alpolgarmester<kukac>ujpest.hu E-mail címen, valamint Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia<kukac>ujpest.hu e-mail címen

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék. A Munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.03.19.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 – www.kozigallas.gov.hu  és az ujpest.hu honlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet.

Megosztás.
Megszakítás