Szervezeti Egységek

Szervezeti egység neve Vezető E-mail cím
Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Titkárság Déri Tibor polgármester polgarmester@ujpest.hu
Főépítészi Iroda Mártonffy István
főépítész, osztályvezető
foepitesz.iroda@ujpest.hu
Alpolgármesteri Titkárságok dr. Trippon Norbert alpolgármester
Bedő Kata alpolgármester
Kanász-Nagy Máté alpolgármester
Czigler László alpolgármester
Jegyzői Kabinet Jegyzői Titkárság Dr. Dallos Andrea jegyző jegyzo@ujpest.hu
Dr. Lehoczky Balázs aljegyző aljegyzo@ujpest.hu
Gondnokság Juhász Imre gondnokságvezető gondnoksag@ujpest.hu
Személyügyi Osztály Palánkay Patrícia osztályvezető szemelyugy_oszt@ujpest.hu
Informatikai Osztály Kaizer Attila osztályvezető
Belső Ellenőrzési Egység Benkó Péter Belső ellenőrzési vezető
Igazgatási Főosztály
Dr. Bognár Ildikó főosztályvezető
Igazgatási Osztály Mike József Lászlóné osztályvezető igazgatasi.oszt@ujpest.hu
Ügyviteli Osztály Gerhát Zoltánné osztályvezető ugyviteli.oszt@ujpest.hu
Köznevelési és Közművelődési Főosztály Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály Vesza Erzsébet osztályvezető ifjusag@ujpest.hu
Gazdasági Főosztály
Juhász András főosztályvezető
Költségvetési Osztály Katona-Berényiné Ferencz Krisztina osztályvezető koltsegvetes@ujpest.hu
Pénzügy és Számviteli Osztály Bolváry Brigitta osztályvezető penzugy@ujpest.hu
Adóigazgatási Osztály T. Kovács Beáta osztályvezető adougyek@ujpest.hu
Vagyongazdálkodási Osztály Cserháti Gábor osztályvezető cserhatig@ujpest.hu
Szociális Főosztály Szociális Osztály Szakács Viktor osztályvezető szocialis_osztaly@ujpest.hu
Lakásügyi Osztály Kanozsai Zsuzsanna osztályvezető lakas.osztaly@ujpest.hu
Városüzemeltetési Főosztály
Forgács Gábor főosztályvezető
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály Turóczi András osztályvezető
Beruházási Osztály Magyari Gabriella osztályvezető
Közhasznú Foglalkoztatási Osztály Pettkó András kozhasznu.oszt@ujpest.hu
Önkormányzati Rendészet Mohai Zoltán
osztályvezető helyettes
kozterulet@ujpest.hu