Pályázati kiírás Szociális főosztályvezető munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2019. november 29. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális főosztályvezető munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., Király u. 12-14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Irányítja, koordinálja és ellenőrzi a főosztály egészének és a főosztály osztályainak munkáját, ennek során utasítást ad a feladatok ellátására, ellenőrzések lefolytatására, beszámolók készítésére Előkészíti a Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben az előterjesztéseket, beszámolókat, tájékoztatókat készít a Képviselő-testület és szervei, valamint a tisztségviselők számára, Gondoskodik a Képviselő-testület rendeleteinek, továbbá a Képviselő-testület és szervei határozatainak végrehajtásáról, Részt vesz a Képviselő-testület ülésein, szakmailag segíti a kapcsolódó bizottságok munkáját, Közreműködik és javaslatot tesz az Önkormányzat szociális célkitűzéseinek meghatározásában és megvalósításában, Előkészíti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a lakásgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket döntésre, illetve részt vesz a rendeletek aktualizálásában, Közreműködik a szociális és lakásügyi ágazat költségvetési előirányzatának meghatározásában, Ellátja az Önkormányzat peres és nemperes jogi képviseletét egyes szociális és lakásügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász (a 29/2012. (III. 07.) Korm. r. 1. sz. melléklet 9. pontja szerinti végzettségek),
 • Szociális és lakásügyi területen szerzett tapasztalat
 • közigazgatási területen szerzett vezetői tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz munkavégzés,
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 • empátia,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz (87/2019. (IV.23. ) Korm. r. 1. sz. melléklet alapján)
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a 20/2019/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Polgármesteri Hivatal részére a palyazat@ujpest.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A kinevezett személyéről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltató az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 4.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás