Pályázati kiírás Informatikai osztályvezető munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. december 3. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Informatikai Osztály Informatikai osztályvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Irányítja, koordinálja és ellenőrzi a osztály egészének munkáját. Ennek során utasítást ad a feladatok ellátására, ellenőrzések lefolytatására, beszámolók készítésére. Előkészíti az Osztály feladatkörébe tartozó ügyekben az előterjesztéseket, beszámolókat, továbbá tájékoztatókat készít a Képviselő-testület és szervei, valamint a tisztségviselők számára. Részt vesz a Képviselő-testület ülésein, szakmailag segíti a kapcsolódó bizottságok munkáját. Közreműködik és javaslatot tesz az Önkormányzat informatikai célkitűzéseinek meghatározásában és megvalósításában. Közreműködik az informatikai ágazat költségvetési előirányzatának meghatározásában. Az informatikai osztályvezető feladata az intézmény informatikai rendszerének folyamatos és zavartalan működésének fenntartása, az infrastruktúra, alkalmazás környezet és a szolgáltatások tovább fejlesztése, a költséghatékony működés feltételeinek megteremtése. Az informatikai rendszer működésére vonatkozó belső szabályozó környezet kialakítása, megújítása. Közreműködés az informatikai szakterületet érintő fejlesztési projektek vitelében, a közbeszerzések lebonyolításában, az információbiztonsági tevékenységek ellátásában és a felhasználók tervszerű továbbképzésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett szakképzettség (a 29/2012. (III. 07.) Korm. r. 1. sz. melléklet 21. pontja szerinti végzettségek),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Fejlesztő informatikus gyakorlat
 • NET C# programozásban, MS SQL adatbázis kezelésben gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 3 év informatikai szakterületen szerzett vezetői gyakorlat
 • Microsoft Windows tartományi rendszerben szerzett rendszergazdai tapasztalat
 • közigazgatási alap és/vagy szakvizsga
 • webfejlesztési ismeretek
 • mobil applikáció fejlesztési ismeretek
 • Windows szerver alapismeretek

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz munkavégzés,
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • kérjük, a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.12.03.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslatának figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.12.18

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás