Pályázati kiírás Aljegyző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2019. december 9. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében, és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Kttv. 247. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően: igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Kttv. 85-87. §-ban meghatározott összeférhetetlenségnek való megfelelés
 • legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat
 • 6 hónapos próbaidő vállalása
 • jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • 3-5 éves közigazgatási gyakorlat
 • 1-2 éves adatvédelmi gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • legalább kétéves közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • az aljegyzői munkakör ellátására vonatkozó szakmai, vezetői elképzelés
 • Kérjük a tárgyban feltüntetni a 12/P/2019 nyilvántartási számot a munkakör megnevezéssel.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Polgármesteri Hivatal részére a palyazat@ujpest.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. A kinevezésről – a jegyző javaslatára – a polgármester dönt, pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázó is kinevezhető, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás