Pályázati kiírás igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. december 6. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály munkahelyre igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1042 Budapest, István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Igazgatási Osztály hatáskörébe tartozó állattartási, állatvédelmi és lakcímrendezési ügyek intézése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

 • Ügyfelek fogadása az ügyfélfogadási rend szerint,
 • Gondoskodik az ügyiratok átvételéről, amennyiben megállapítja illetékességének vagy hatáskörének hiányát, az ügyfelet és az illetékes szervet kiértesíti,
 • Gondoskodik, és ellátja a jogszabály által a jegyző hatáskörébe tartozó állattartási, állatvédelmi és lakcímrendezési ügyekkel kapcsolatos eljárási feladatokat,
 • Kérelemre vagy hivatalból a kedvtelésből és a nem kedvtelésből tartott állat tartásával kapcsolatos eljárás lefolytatása,
 • Helyszíni szemle tartása, indokolt esetben érintettek meghallgatása, döntéshozatal,
 • Az állatvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása, állatvédelmi bírság kiszabása,
 • Kérelemre lakcím fiktíválási eljárást folytat le,
 • Címnyilvántartást vezet az illetékességi területén lévő közigazgatási címekről,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőoktatásban szerzett végzettség,
 • képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. számú mellékletének 14. pontja szerint: Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintéző vizsga,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alap és/vagy szakvizsga
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • legalább 1 éves közigazgatási gyakorlat
 • gyakorlat ügyfélkiszolgálásban

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz munkavégzés,
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat,
 • valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • kérjük, a tárgyban feltüntetni a nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2021.01.15. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.12.06.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére az palankay.patricia@ujpest.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék.
A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kitöltésével jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.12.31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás