Pályázati kiírás Szociális főosztályvezető munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. augusztus 21. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Főosztály

Szociális főosztályvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., Király u. 12-14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Irányítja, koordinálja és ellenőrzi a főosztály egészének és a főosztály osztályainak munkáját, Ennek során utasítást ad a feladatok ellátására, ellenőrzések lefolytatására, beszámolók készítésére. Előkészíti a Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben az előterjesztéseket, beszámolókat, továbbá tájékoztatókat készít a Képviselő-testület és szervei, valamint a tisztségviselők számára, ellátja a döntéshozatali folyamatok teljes körű jogi támogatását, és az egyéb jogi tevékenységet igénylő feladatok végrehajtását. Gondoskodik a Képviselő-testület rendeleteinek, továbbá a Képviselő-testület és szervei határozatainak végrehajtásáról. Részt vesz a Képviselő-testület ülésein, szakmailag segíti a kapcsolódó bizottságok munkáját. Közreműködik és javaslatot tesz az Önkormányzat szociális célkitűzéseinek meghatározásában és megvalósításában. Előkészíti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a lakásgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket döntésre, illetve részt vesz a rendeletek aktualizálásában. Közreműködik a szociális és lakásügyi ágazat költségvetési előirányzatának meghatározásában. Ellátja az Önkormányzat peres és nemperes jogi képviseletét egyes szociális és lakásügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász (a 29/2012. (III. 07.) Korm. r. 1. sz. melléklet 9. pontja szerinti végzettségek),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális és lakásügyi területen szerzett tapasztalat
 • közigazgatási területen szerzett vezetői tapasztalat
 • közigazgatási alap és/vagy szakvizsga
 • kodifikációs területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz munkavégzés,
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 • empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslatának figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ujpest.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás