Pályázati kiírás közterületi ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. augusztus 31. 00:00

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Vagyongazdálkodási Osztály munkahelyre

közterületi ügyintéző munkakör betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1042 Budapest, István út 14.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

– közterület-használati ügyintézés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

– tájékoztatás nyújtása az ügyfelek részére közterület-használati ügyekkel kapcsolatban, közterület-használati kérelmek befogadása, a tartalom egyeztetése az ügyféllel

– Közterület-használati szerződések ügyintézése

– folyamatos kapcsolattartás a társosztályokkal, kiemelten az Önkormányzati Rendészettel és a Pénzügyi és Számviteli Osztállyal

– adatszolgáltatás az Önkormányzati Rendészet és a Pénzügyi és Számviteli Osztály részére

További információt nyújt a pályázattal kapcsolatban: (Cserháti Gábor, tel: 231-3101/374, e-mail: cserhatig@ujpest.hu)

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • Felsőfokú iskolai végzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálása során előnyt jelent: szakmai gyakorlat, helyismeret, meglévő közigazgatási alap- vagy szakvizsga, közigazgatásban szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év

Elvárt kompetenciák:

 • precíz munkavégzés
 • proaktív szemlélet
 • problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza: a jelentkező legfontosabb személyi adatait, eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását, jelenlegi munkakörét, beosztását
 • a képesítést igazoló dokumentumok másolata
 • valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését.

Az munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.10.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.08.31.

A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.09.18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ujpest.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás