Pályázati kiírás Közterületi és útügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. március 1. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály Közterületi és útügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Újpest közigazgatási területén előforduló összes, hatáskörébe utalt, jogszabályban meghatározott közterületi és útügyi ügy intézése, a munkaköri leírásban szereplő alábbi feladatok ellátása: – Nyomvonalas létesítmények (távközlési kábel, ELMŰ kábel, távhő, kábel TV, víz, csatorna stb.) építése és átépítése során közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás adása, – Ezzel kapcsolatos munkakezdési engedélyek kiadása, – Útburkolat helyreállítások esetében hatósági intézkedés kezdeményezése, – Gépkocsi behajtók engedélyezése, – Lakossági panaszbejelentések kivizsgálása, – Vállalati beruházásoknál az Építésigazgatási Iroda munkájában való közreműködés, – Járdaépítések engedélyezése, útépítési engedélyezéssel kapcsolatos útkezelői hozzájárulások megadása, – Közterületi létesítmények szakhatósági egyeztetése, – Közvilágítási hálózat terveire jegyzői jóváhagyás kiadása, – Közlekedésfejlesztési feladatokban való részvétel, – Tömegközlekedési feladatok végrehajtása, – Forgalomtechnikai feladatok végrehajtása, – Közműépítési beruházások végrehajtása, – Kapcsolattartás idegen beruházókkal, – Kommunális feladatok végrehajtásában való részvétel, – Közreműködik a közterület használati engedélyek tulajdonosi oldalról történő elbírálásában, – Közlekedési szempontból véleményezi a rendezési terveket, együttműködve a főépítésszel, – Koordinálja és felügyeli a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó közterületen jelentkező feladatok végrehajtását, – Jelentősebb beruházások bonyolítóival való kapcsolattartás, – Szakhatósági feladatok a társhatóságoknál jelentkező ügyek ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem (elsősorban közlekedésmérnök, építő, környezetmérnök) illetve a 29/2012.(III.7.) Kormányrendelet szerint előírt végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • útépítésben szerzett kivitelezői tapasztalat
 • számítástechnikai gyakorlati, felhasználói ismeretek, ETDR ügyintézésben való gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga
 • közigazgatási szakvizsga
 • közigazgatásban szerzett legalább 3 év tapasztalat
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a 4/2020/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás