Pályázati kiírás Költségvetési osztályvezető munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2019. november 29. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Költségvetési osztályvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja azokat a költségvetési gazdálkodással foglalkozó feladatokat, amelyeket törvényi és rendeleti előírások, felettes hatóságok és önkormányzati rendelet a hatáskörébe utal, szervezi és ellenőrzi Újpest Önkormányzatának, Intézményeinek és a Polgármesteri Hivatal részére meghatározott költségvetés megvalósítását, közreműködik az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet-tervezet összeállításában, az Önkormányzat költségvetéséről információt szolgáltat a központi költségvetés felé, figyelemmel kíséri a költségvetési szervek gazdálkodását, javaslatot készít elő az általános- és céltartalékok felhasználására, a benyújtott, indokolt igények alapján, tájékoztatót készít az Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok, alakulásáról, költségvetési egyensúlyi helyzetéről az ÁHT-nak megfelelően, előkészíti a jogszabályban előírt, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót önkormányzati szinten, a normatív és kötött felhasználású költségvetési hozzájárulások elszámolásához adatokat gyűjt és egyezteti az érintett intézményekkel, figyelemmel kíséri a módosításra megadott határidőket és azt időre le is jelenti, elvégzi költségvetési szervek részére megállapított maradvány felülvizsgálatát, felhasználására javaslatot tesz elvégzi mindazokat a költségvetési feladatokat, amelyekre jogszabályi és önkormányzati rendelet kötelezi.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a 29/2012. (III. 7.) Korm. r. I. sz. melléklet 19. pontjának megfelelő végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • államháztartási pénzügy-számviteli területen szerzett legalább 5 éves tapasztalat
 • mérlegképes könyvelői végzettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség
 • közigazgatási szakvizsga
 • közigazgatásban,szerzett tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

 • stratégiai szemléletmód,
 • pontos, precíz munkavégzés,
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz (87/2019. (IV.23. ) Korm. r. 1. sz. melléklet alapján)
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a 18/2019/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Polgármesteri Hivatal részére a palyazat@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A kinevezett személyéről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltató az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás