Pályázati kiírás Gazdasági főosztályvezető munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2019. november 29. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdasági főosztályvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Irányítja, koordinálja és ellenőrzi a Gazdasági Főosztály egészének és a főosztály osztályainak munkáját, Koordinálja a főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben az előterjesztéseket, beszámolókat, tájékoztatókat, a Képviselő-testület és szervei, valamint a tisztségviselők számára, Állásfoglalások, vélemények, jogértelmezések készítése a főosztályt érintő ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. (Ávr.) 12. § előírásainak megfelelő, felsőoktatásban szerzett végzettség, továbbá emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal és mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • mérlegképes könyvelői végzettség
 • Államháztártási pénzügyi-számviteli területen szerzett tapasztalat
 • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség,28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet 10. §-ban megjelölt ÁBPE-továbbképzés I. és vagy ÁBPE- továbbképzés II.,
 • Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség
 • Közigazgatási szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz (87/2019. (IV.23. ) Korm. r. 1. sz,. melléklet alapján)
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Ávr. 12. § szerinti nyilvántartások igazolása
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a 17/2019/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Polgármesteri Hivatal részére a palyazat@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A kinevezett személyéről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltató az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 4.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás