Pályázati kiírás Belső ellenőr munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2019. december 3. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Belső ellenőr munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt belső ellenőri feladatok ellátása,
 • a Képviselő-testület által jóváhagyott ellenőrzési terv végrehajtása, ellenőrzések előkészítése, megvalósítása,
 • az ellenőrzésekkel kapcsolatos jelentések elkészítése,
 • az éves képzéseken részvétel.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. §-a szerinti végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret
 • a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységhez szükséges miniszteri engedély (regisztrált belső ellenőr) megszerzése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdése szerint, legkésőbb a jogviszony létesítését megelőzően
 • az ÁBPE-továbbképzés I. képzés sikeres elvégzése legkésőbb a próbaidő végéig

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati körben szerzett belső ellenőrzési munkatapasztalat
 • közigazgatási szakvizsga
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • költségvetési ellenőri szakképesítés

 

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzés, kiemelkedő szóbeli és írásbeli kommunikáció, határozottság, pontosság,
 • Jó szintű megbízhatóság, együttműködési- és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat,
 • önkormányzati gazdálkodási ismeretek készségszintű alkalmazása,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Polgármesteri Hivatal részére a palyazat@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 5.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás