Pályázati kiírás a Park Óvoda – Lakkozó Tagóvodában 2 fő óvodapedagógus határozatlan idejű munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. szeptember 21. 00:00

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda, Budapest a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda, Budapest 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda nevelési programjának megfelelően végezze a nevelőmunkát. Az óvodás korú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • óvodapedagógus,
 • Főiskola
 • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Fejlesztő pedagógusi, vegyes életkorú csoportban végzett munka
 • SNI-s gyermekekkel való foglalkozás

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű Pedagógiai elhivatottság kiváló kapcsolatteremtő képesség, ötletesség, fantáziagazdagság, türelem.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű Kreativitás, empátiakészség, szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Majzik Ferencné részére a parkovi@parkovi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Újpest Honlap – 2013. szeptember 6.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás