Pályázati kiírás az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményében 4 fő Kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. szeptember 23. 00:00

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Munkásotthon bölcsőde 1043 Budapest, Munkásotthon u. 47.
Rózsaliget bölcsőde 1042 Budapest, Rózsaliget köz 3.
Labdarúgó bölcsőde 1047 Budapest, Labdarúgó utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az érvényben lévő módszertani elvek figyelembe vételével, valamint a bölcsődei nevelés, gondozási alap elveinek megfelelően neveli, gondozza a rábízott gyermekeket.
Elősegíti a testi, pszichés fejlődését alkalmas pedagógia, pszichológia, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretek alkalmazásával. Segíti a gyermekek harmónikus fejlődését, az aktivitás, kreativitás stb. területén.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvényrendelkezési az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, csecsemő és kisgyermekgondozó-nevelő,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előny jelent:

  • Emelt szintű szakképesítés, csecsemő és kisgyermeknevelő,
  • csecsemő és kisgyermeknevelés és gondozásban legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

  • kiváló szintű bölcsődei módszerek magas szintű alkalmazása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget igazoló oklevél, szakmai önéletrajz, motivációs levél.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 23.

Pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak az Újpesti önkormányzati Bölcsődék Intézménye címére történő megküldésével (1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37.) vagy
  • Elektronikus úton a Bőszné Verzsák Orsolya részére a munkaugy@ujpestibolcsik.hu e-mail címen kersztül vagy
  • személyesen Bőszné Verzsák Orsolyánál 1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37. szám alatt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében folyamatosan történik. 4 fő kisgyermeknevelői állás kerül betöltésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 27.

Megosztás.
Megszakítás