Pályázati kiírás Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. szeptember 23. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Építésigazgatási Osztály

építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1042 , István út 15.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A számára kijelölt közigazgatási területi egységen előforduló összes, hatáskörébe utalt, jogszabályban meghatározott építéshatósági engedélyezési ügy intézése, munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem (elsősorban magasépítő, építő, szerkezetépítő mérnök, statikus) illetve a 29/2012.(III.7.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 4. pontja szerinti végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • számítástechnikai gyakorlati, felhasználói ismeretek, kiemelten ETDR ügyintézésben való gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga
 • közigazgatási szakvizsga
 • építésügyi szakvizsga
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz,
 • a képesítést tanúsító okirat (okiratok) fénymásolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Kérjük a tárgyban feltüntetni az 3/2013/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. október 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 23.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Kassai Endre Emberi Erőforrás Főosztály, főosztályvezető részére a Kassai.Endre@ujpest.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 21.

A pályázati kiírás megtekinthető: kozigallas.gov.hu oldalon.2013.09.02-től – 2013.09. 23-ig

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás