Pályázati kiírás a Lakkozó Tagóvoda 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. július 22. 00:00

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda, Budapest a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Lakkozó Tagóvoda 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2013. december 31. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1048 Budapest, Lakkozó utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda nevelési programjának megfelelően végezze a nevelőmunkát. Az óvodás korú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
 • Óvodapedagógus

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Fejlesztő pedagógusi, vegyes életkorú csoportban végzett munka.
 • SNI-s gyermekekkel való foglalkozás.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű Pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő képesség, ötletesség, fantáziagazdaság, türelem.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű Kreativitás, empátiakészség, szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Majzik Ferencné részére a parkovi@parkovi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Önkormányzat honlap – 2013. július 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szerződés hosszabbítható, illetve határozatlanná válhat, mivel a nyugdíjba vonuló kollégák helyén kívánjuk alkalmazni,

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás