Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvoda 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. augusztus 12. 00:00

Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvoda Budapest

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvoda Budapest 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2014. június 15-ig -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1048 Budapest, Hajló utca 2-8.

Budapest, 1048 Budapest, Óceánárok utca M.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda pedagógiai programjának megfelelően végezzék munkájukat. Az óvodás korú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű pedagógiai elhivatottság,
 • Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség,
 • Jó szintű ötletgazdagság
 • Jó szintű türelem,
 • Jó szintű precizitás,


Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű kreativitás
 • Jó szintű empátia


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Oklevél másolat
 • Szakmai életrajz
 • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Önkormányzat honlapja – 2013. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

GYES-en lévő kollégák helyén kívánjuk alkalmazni. A szerződés hosszabbítható, illetve határozatlan idejűvé válhat.

Pályázati felhívás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás