Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. fotópályázatot hirdet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. július 5. 00:00

Pályázati kiírásÚjpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. fotópályázatot hirdet

“Újpesti Élet-képek”

címmel.

A pályázat céljai, témái

I. Hírek
A résztvevők újpesti híreket, hírértékű eseményeket örökítsenek meg a fotográfia eszközeivel, amelyek a nagyközönség számára is érdekesek lehetnek, de eddig nem – vagy nem megfelelő mértékben – kaphattak publicitást. A fotók szólhatnak a kerületi közéletről, sportról, kultúráról, a környezetvédelemről, lehetnek társadalomábrázolások, vagy készülhetnek bármilyen más témában.

II. Események
A résztvevők az újpesti eseményekről, rendezvényekről, műsorokról, illetve a rendezvényekre kilátogató polgárokról készített pillanatokat örökítsék meg a fotográfia eszközeivel, amelyek a nagyközönség számára is érdekesek lehetnek.

III. Közterek
A résztvevők az újpesti közterekről, épületekről, tájakról készítsenek felvételeket.

A pályamunkák a fotográfiai műfajok széles skáláján mozoghatnak.
A pályázat újpesti állandó lakcímmel rendelkezők számára nyílt, azon életkortól, foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet, kivéve az Újpesti Polgármesteri Hivatal alkalmazottai és családtagjaik, az Újpesti Sajtó Kft. alkalmazottai és családtagjaik, a zsűri tagjai és családtagjaik.

Amennyiben a pályázó nem töltötte be a 18. életévét, helyette törvényes képviselője jogosult a pályázatot beadni, továbbá a törvényes képviselő köteles a regisztráció során a faxon vagy e-mailben az Újpesti Sajtó Kft. részére megküldött nyilatkozaton – a kiskorú adatain túlmenően – a saját személyes adatait is megadni, és azt a kiskorú helyett aláírni. A 18 éven aluli pályázók tudomásul veszik, hogy nem lesz külön kategória számukra, pályázatukat a 18 éven felüliekkel azonos módon bírálja el a zsűri.

Hivatásos és amatőr fotósok egyaránt pályázhatnak.

A pályázati anyagok formai és technikai követelményei
A pályázati anyagok beadása digitális formában, regisztrációt követően lehetséges. A pályaműveket kizárólag digitális formában, e-mailen keresztül tudjuk elfogadni. A pályázati regisztrációval egy időben kell a képeket elküldeni. Regisztrálni és képet beküldeni csak egyszer lehet.

A kép fájltechnikai feltételei
Pályázni csak digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készült képekkel lehet. Fájltípus: JPEG, legjobb minőségben.

A pályázó adatait a nevezéskor a fotopalyazat@ujpestimedia.hu e-mail címre elküldött regisztráció során adja meg. Az elküldött adatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét, e-mail címét, melyik kategóriában pályázik, és minimum egy elérési lehetőséget (postai cím, telefonszám).

A pályázati anyag leadása interneten

A pályázati anyagok fogadása egy központi e-mail címen történik, ahová a pályázók a regisztráció során küldhetik el fotóikat. Minden pályázó csak egy alkalommal regisztrálhat. Képbeküldések csak a regisztráció során, egy alkalommal történhetnek. A választott kategórián belül több kép beküldése csak egyszerre lehetséges. A beküldött képeket és a megadott adatokat az Újpesti Sajtó Kft. adatbázisban rögzíti, azokat harmadik félnek nem adja ki.

Sikeres regisztráció után a pályázókat e-mailben értesítjük jelentkezésük érvényességéről.A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatainak rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.

Az utolsó napokban az e-mail-fogadás lelassulhat, ezért kérjük, lehetőség szerint minél hamarabb kezdjék meg a pályázati anyagok beküldését!

A zsűrizés többfordulós. A szakmai zsűri (már a pályázati idő alatt) online (zárt rendszerben, nem nyilvánosan) szűkíti a pályaművek számát. A zsűri elé csak a formai feltételeknek, valamint a kategória tartalmának megfelelő, etikailag kifogásolhatatlan fotók kerülhetnek.Az előzsűrizés folyamán kiválasztott képek készítőit a regisztrációkor általuk megadott e-mail címen vagy telefonon értesítjük róla, hogy a képük bekerült a második fordulóba.

Aki a megadott határidőig nem küldi be a képet, az automatikusan kizárja magát a pályázatból. Minden beérkezett e-mailre visszaigazolást küldünk.

Pályázati határidők

A beküldés kezdete: 2013. július 1., 00.00 óra

A beküldési határidő vége: 2013. július 5., 24.00 óra

Az előzsűrizés időpontja: 2013. július 18.

Értesítés a második fordulóba bekerült képek készítőinek: 2013. július 29.

A zsűrizés időpontja: 2013. augusztus 7.

Zsűrizés, díjak

A pályaműveket zsűri értékeli, amelynek tagjai:

 • Vajda János
 • Sopronyi Gyula
 • Várai Mihály

Díjak: (témánként)

 • I. díj: 50 000 Ft értékű utalvány
 • II. díj: 30 000 Ft értékű utalvány
 • III. díj: 20 000 Ft értékű utalvány

Ünnepélyes díjátadás és a pályaművekből rendezett kiállítás megnyitója

Az ünnepélyes díjátadó és a kiállítás megnyitója: 2013. augusztus 29., csütörtök, 17.00 óra.

(Tervezett színhely: Újpest Galéria, vagy az Ifjúsági Ház kiállítóterme.)

A kiállítást megnyitja, és a díjakat átadja: Wintermantel Zsolt polgármester.

Pályázati naptár

Regisztráció kezdete: 2013. július 1., 00.00 óra
Beadás (beküldés) kezdete: 2013. július 1., 00.00 óra
Beadás (beküldés) vége: 2013. július 5., 24.00 óra
Az előzsűrizés időpontja: 2013. július 19.
Értesítés a második fordulóba bekerült képek készítőinek: 2013. július 29.
Zsűrizés időpontja: 2013. augusztus 7.
Eredményhirdetés: 2013. augusztus 22. (Újpesti Napló)
Ünnepélyes díjátadás és a kiállítás megnyitója: 2013. augusztus 29.

Szerzői és személyiségi jogi feltételek

Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi elelősséggel tartozik, és köteles az Újpesti Polgármesteri Hivatal és az Újpesti Sajtó Kft. mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

Mindenki csak a saját maga által készített fotókkal pályázhat. Minden pályázó maximum 10 képpel pályázhat. Automatikusan, indokolás nélkül kizárjuk a pályázatból azon pályázókat, akik a közerkölcs megsértésére alkalmas, megbotránkoztató vagy faji, etnikai, vallási, világnézeti szempontból gyűlöletkeltésre alkalmas képeket küldenek be.

Pályázó a fotók pályázatra való elküldésével ingyenesen engedélyezi, hogy

 • az Újpesti Polgármesteri Hivatal és az Újpesti Sajtó Kft. a fotókat az idei és egy esetleges jövő évi pályázattal és az annak kapcsán rendezett kiállítással összefüggő promóciós és híradási célú publikációkban, kiadványokban és reklámokban közzétegye (ideértve a www.ujpest.hu és a www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer weboldalt, egyéb online felületeket, illetve a közönség számára banner formájában való hozzáférhetőséget, az Újpesti Közszolgálati TV-n sugárzott reklámspotokat, illetve egyéb sajtóhirdetéseket),
 • a fotók a pályázat lezárta után az Újpesti Sajtó Kft. pályázati archívumában is benne maradnak kisméretű nézőkép formájában, a zsűrizési adatokkal együtt,
 • az Újpesti Sajtó Kft. a legjobbnak ítélt fotókból egy kiadványt készítsen, amelyet reklámajándékként fog felhasználni, a kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerül,
 • az Újpesti Sajtó Kft. a legjobbnak ítélt fotókat egyéb kiadványaiban, reklámkiadványaiban térítésmentesen használja, amelyek kereskedelmi forgalomba nem kerülnek,
 • a fotók az Újpesti Sajtó Kft. és a Polgármesteri Hivatal közös fotókiállításán és az Újpesti Városnapokon rendezett kiállítás keretében a nyilvánosság számára megtekinthetők legyenek,
 • a legjobbnak ítélt pályaműveket az Újpesti Napló újságban megjelentesse,
 • az Újpesti Sajtó Kft. archívumában időbeli korlát nélkül tárolhassa a fotókat digitális formában, illetve elektronikus eszközön,
 • amennyiben díjat nyer, a nevét közzétegyük a Polgármesteri Hivatal honlapján, illetve az Újpesti Naplóban,
 • amennyiben díjat nyer, a díjátadáson fotót készítsünk róla, és azt a Polgármesteri Hivatal honlapján, illetve az Újpesti Naplóban közzétegyük.

Arra, hogy a fentiektől eltérő célokra használja a fotókat, az Újpesti Sajtó Kft. vagy az Újpesti Polgármesteri Hivatal csak külön szerződés alapján jogosult.

Az Újpesti Sajtó Kft. a fotók esetleges kiállítása során biztosítja, hogy a pályázó(k) neve fel legyen tüntetve

A pályázati feltételek elfogadásával és a regisztrációs lap kitöltésével a pályázó hozzájárul, hogy adatai bekerüljenek az Újpesti Sajtó Kft. adatbázisába, és azokat az Újpesti Sajtó Kft. saját marketingtevékenysége céljából a továbbiakban – a hozzájárulás érintett általi visszavonásáig – felhasználja, kezelje, feldolgozza, és ennek keretében a pályázót elektronikus levélben vagy postai úton megkeresse és tájékoztassa. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A pályázó tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését, valamint a nyilvántartásból való törlését. A pályázó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, továbbá jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 16/A–17. §-ában foglalt rendelkezések szerint.

Az adatok kezelését és feldolgozását az Újpesti Sajtó Kft. (1043 Budapest, Tavasz utca 4.) végzi.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására, illetve módosítására, amelyről – ha erre sor kerül – a jelen közleményben azonos módon fog tájékoztatást közzétenni.

Elérhetőségeink

E-mail: fotopalyazat@ujpestimedia.hu
Fax: 06 1 785-0466
Honlap: www.ujpest.hu/fotopalyazat
Facebook: www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Megosztás.
Megszakítás