Pályázati kiírás a Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvoda Budapest óvodapedagógus munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. augusztus 12. 00:00

Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvoda Budapest a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvoda Budapest óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1048 Budapest, Hajló utca 2-8.

Budapest, 1048 Budapest, Óceánárok utca M.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda pedagógiai programjának megfelelően végezze a nevelőmunkát. Az óvodás korú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű pedagógiai elhivatottság,
  • Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség,
  • Jó szintű precizitás,
  • Jó szintű ötletgazdagság,
  • Jó szintű türelem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Oklevél másolat, Szakmai önéletrajz, Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes elbeszélgetés

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Önkormányzati honlap – 2013. július 13.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás