Pályázati felhívás az Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház büfé üzemeltetésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. október 29. 16:00

Pályázati felhívás az Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE

1. A pályázati felhívás tárgya

A jelen pályázati felhívás tárgya az Újpesti Kulturális Központ a Budapest IV. ker. Tavasz utca 4. szám alatti Ady Endre Művelődési Ház épületében lévő büfé üzemeltetése. Az egység alapvető feladata a Művelődési Ház közönségének, látogatóinak és személyzetének kiszolgálása.

2. A pályázat paraméterei

Jogviszony kezdete:
2013. november 6.

A jogviszony vége:
2014. november 30.

Nyitva tartás:
Az intézmény nyitva tartása hétköznap 8-21 óráig, hétvégén rendezvénytől függő.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. október 29. 16 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Újpesti Kulturális Központ Titkárság – 1042 Budapest, István út 17-19.

A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen, egy eredeti példányban, zárt borítékban.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2013. október 31.

Az elbírálás szempontjai:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat, a pályázati dokumentációban ismertetett szempontok szerint.

A pályázat elbírálásában résztvevők:
Az intézmény által létrehozott bizottság

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás:
Török Rita intézményvezető ujkk@ujkk.hu email címen kérhető.

3. A pályázat paraméterei

3.1. Általános feltételek

A pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, aki átlátható szervezet és megfelel a pályázati feltételeknek és elfogadja a pályázati felhívásban foglalt feltételeket.

Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó vendéglátó ipari gyakorlattal rendelkezik.
A Nyilatkozat tartalmazza a referenciaként megnevezett hely nevét, címét, időtartamát.

3.2. Pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételek

Csatolandó dokumentumok:

 • A pályázat beadásához képest 30 napnál nem régebbi cégkivonat.
 • Nyilatkozat: a gazdasági társaság ellen nem folyik végelszámolás, vagy csődeljárás, illetve nem áll felszámolási eljárás alatt.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázónak nincs lejárt esedékességű, rendezetlen tartozása, adótartozása a Fővárosi Önkormányzat, a NAV felé.
 • Nyilatkozat – a kiírás 1. számú melléklete -, hogy a pályázó a kiírásban szereplő feltételeket megismerte, elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • Üzleti terv az alábbiak ismertetésével, melyek megfelelnek a 4. pontban meghatározott elvárásoknak:
  • A havi bérleti díj összege. Kaució összege: A szerződéskötéskor egy havi bérleti díj.
  • A Pályázó által beszerelendő konyhatechnológiai eszközök, gépek, berendezések, és a vendéglátáshoz szükséges felszerelések, szervizkészletek, üzletberendezések ismertetése.
  • A tervezett étel- és italválaszték, az alkalmazott maximált árak feltüntetése. (Ft-ban ÁFÁ-val)
  • A nyitva tartás rendje.

3.3. A pályázatból kizáró ok

A késve érkezett pályázatokat Kiíró felbontás nélkül érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázaton nem vehet részt, illetve kizárásra kerül az olyan Pályázó, akinek 30 napnál régebbi adótartozása, vagy bármely tartozása van a Főváros Önkormányzata, mint helyi adóhatóság, illetve a központi adóhatóság, a NAV felé, kivéve, ha a tartozás megfizetésére az adóhatóságtól halasztást kapott, illetve részletfizetésben állapodtak meg.

4. A működéssel kapcsolatos feltételek

 • A büfé berendezéséről a Bérlő a saját költségén maga köteles gondoskodni.
 • Bérlő köteles a vendégkör igényeinek megfelelően alakítani az üzemeltetés rendjét, a választékát, árszínvonalát, s általában a vendégkör elégedettségére működtetni a büfét.
 • A büfé kínálatának az Intézmény közönségének minden szempontból megfelelő, magas színvonalúnak kell lennie.
 • Elvárás, hogy frissensültet, salátákat, minimum négyféle szendvicset, négyféle süteményt, minimum hatféle rostos és négyféle szénsavas üdítőt, gyümölcsöket kell kínálnia. A választék kialakításánál a hagyományos ételek mellett gondoljanak a diétázókra és a reformkonyha újdonságai is legyenek megtalálhatók.
 • Általános árszínvonalát köteles egyeztetni az Intézmény vezetésével azzal a megkötéssel, hogy az Üzleti tervben meghatározott ételek italok árát maximált árként köteles tudomásul venni. Ennél magasabb árat csak az Intézmény igazgatóságával történt előzetes egyeztetést követően alkalmazhat.
 • Pályázónak vállalnia kell, hogy a vendéglátó-ipari egység működése során mindent elkövet annak érdekében, hogy a látogatottságát és a helyszín ismertségét is növelje.
 • A Pályázó a büfé berendezése, átalakítása előtt egyezetni köteles a Kiíró vezetőjével, és csak a hely színvonalának és szellemiségének megfelelő bútorok és berendezési tárgyak kerülhetnek elhelyezésre.
 • A területen reklámfeliratot elhelyezni nem szabad.
 • A büfé üzemeltetéséhez szükséges működési engedély megszerzése.

5. Az üzemeltetendő büfé leírása

A pályázatban érintett büfé az Ady Endre Művelődési Ház aulájában található. A büfé területének megtekintése előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Elérhetőség: Dósa József épületüzemeltetési osztályvezető ujkk@ujkk.hu e-mail cím

6. Bírálati szempontok

A Kiíró a pályázatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint bírálja el.

Az 1. bírálati szempont a bérleti díj nettó összege.

A 2. bírálati szempont az üzleti terv kidolgozottsága, illetve megalapozottsága, színvonala az alábbi bírálati szempontok alapján 1-10 pont között.

 • A beépítésre kerülő eszközök, berendezések vonatkozásában a legszínvonalasabb megoldás.
 • A legszélesebb étel- és italválaszték.
 • A legjobb ár-értékarány.
 • A szolgáltatások legszélesebb köre.

A bírálati szempont értékelésére a Kiíró bizottságot hoz létre, és a tagok a sorba rendezés módszerével rangsorolják az ajánlatokat.

A pályázat eredményéről elektronikus levélben értesíti a Kiíró a pályázókat.

7. Egyéb előírások

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
Az ajánlat készítésért Kiíró térítést nem fizet, annak valamennyi költsége a pályázót terheli.
A Kiíró nem biztosít hiánypótlási lehetőséget a benyújtott ajánlatokhoz.

8. A pályázat formai követelményei

Az ajánlatokat egy eredeti példányba kell benyújtani, zárt sértetlen csomagolásban.
Az ajánlatot a Pályázó részéről erre jogosultnak alá kell írni, bélyegzővel kell ellátni.

A pályázatokat az alábbi tartalommal és az alábbi sorrendben kérjük benyújtani:

 1. Tartalomjegyzék oldalszámmal ellátva
 2. Pénzügyi alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok
 3. Referencia levél/nyilatkozat / Szakmai alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok
 4. Elfogadó nyilatkozat (1. számú melléklet)
 5. Cégkivonat
 6. Nyilatkozat adótartózásokat illetően
 7. Üzleti terv

Budapest, 2013. július 15.

Török Rita
intézményvezető

Pályázati kiírás és elfogadó nyilatkozat megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás