Pályázati felhívás újpesti gyermekek és fiatalok táboroztatásának (üdültetésének), szünidős programjának támogatására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. április 21. 23:59

A pályázat célja:

Az újpesti gyermekek és fiatalok számára a nyári szünidő alatt szervezett programok támogatása, melyek a gyermekek és fiatalok egészséges életmódját, kulturális, közművelődési, művészeti tevékenységét, testkultúrájának fejlesztését, környezetének megismerését, tömegsport tevékenységét, közösségük fejlesztését, lelki harmóniájuk megteremtését, vagy valamely készségük fejlesztését, mélyítését szolgálják.

Pályázhatnak:

A konkrét és ellenőrizhető feladatot vállaló, Újpesten működő nevelési-oktatási intézmények, az Újpesti Önkormányzat közművelődési, szociális tevékenységet végző intézményei, Újpesten karitatív tevékenységet folytató szervezetek, és mindazok a bejegyzett lakossági civil szervezetek (egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványok stb.), amelyeknek székhelye Újpesten van, vagy országos, illetve regionális szervezet és Újpesten önálló szervezeti egységgel és a tevékenységhez szükséges helyiséggel (teleppel) rendelkezik.

A pályázaton nem vehetnek részt:

 • bevétel orientált szervezetek, vállalkozások,
 • pártok és szervezeteik,
 • azok a szervezetek, amelyek az Újpesti Önkormányzattól valamely pályázaton támogatásban részesültek, de elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget a szerződésben meghatározott időpontig.

Nem részesülnek támogatásban a budapesti helyszínen maradó napközis tábor jellegű pályázatok.

A pályázat követelményei:

 • Ha egy pályázó több tábort szervez, a támogatás igényléséhez külön adatlapot kell benyújtania táboronként.
 • Időtartama minimum 6 nap (5 éjszaka).

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
 2. részletes költségvetést,
 3. tervezett programot
 4. a pályázathoz csatolni kell a működés törvényességét igazoló bírósági bejegyzést, az alapszabályt, valamint a szervezeti szabályzat másolatát (az önkormányzati intézmények kivételével).

Pályázás módja:

Pályázni csak erre a célra rendszeresített adatlapon lehet. A pályázatokat 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

Benyújtás helye:

 • Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
 • Polgármesteri Hivatal
 • Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály
 • 1041 Budapest, István út 14. I. 35.

A pályázat benyújtási határideje:

 • 2011. április 21.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek értékelésre.

A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el, az eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést. Alapítvány támogatásáról a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határoz.

A pályázaton elnyert támogatást a tábor utazási, szállás, és programköltségeire lehet felhasználni. A támogatást elnyerő pályázókkal (kivétel a helyi Önkormányzat intézményei) a pályázatot kiíró megállapodást köt a támogatás felhasználásáról.

A pályázat nyerteseinek a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi elszámolással kell elszámolni. Az elszámolás rendjéről a támogatásban részesülőket az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatjuk.

Egyéb információk

 • a pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (Bp. IV. István út 15, illetve Bp. IV. Hajló u. 42-44.) illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (ujpest.hu)
 • a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munkatársai a 231-3298-as telefonszámon.

Újpest, 2011. márciús

Dr. Molnár Szabolcs

alpolgármester

Pályázati felhívás megnyitás (DOC)

Adatlap megnyitás (DOC)

Megosztás.
Megszakítás