Az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjak elnyerésére vonatkozó pályázati felhívás

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. április 18. 23:59

Újpest Kiváló Tanulója Díj annak a gyermeknek adományozható, aki

 • az Önkormányzat illetékességi területén működő általános vagy középiskola tanulója,
 • tanulmányi évei alatt folyamatos erőfeszítést igénylő munkával kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt ért el,
 • kiemelkedő tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával dicsőséget szerzett a kerületnek, illetve iskolájának.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a gyermek tanulmányi versenyeken

 • kerületi szinten első – harmadik, vagy
 • fővárosi szinten első – hatodik, vagy
 • országos szinten első – tizedik helyezést ért el.

Újpest Kiváló Diáksportolója Díj annak a gyermeknek adományozható, aki

 • az Önkormányzat illetékességi területén működő általános vagy középiskola tanulója,
 • kiemelkedő sportteljesítményével dicsőséget szerzett a kerületnek, illetve iskolájának,
 • magatartásával, tanulmányi és sportteljesítményével jelentős mértékben példát mutat diáktársainak.

Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj annak a gyermeknek adományozható, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel:

 • az Önkormányzat illetékességi területén működő általános vagy középiskola tanulója,
 • meghatározó szerepet tölt be a diákéletben,
 • magatartása és szorgalma példaértékű a diáktársak számára,
 • legalább két éve folyamatosan részt vesz az iskolai diákközösség szervezésének munkájában.

Eljárási szabályok:

 1. A díjak adományozására az oktatási intézmények igazgatói tehetnek javaslatot. A javaslathoz mellékelni kell a tantestület, a diákönkormányzat és az iskolaszék véleményét.
 2. Újpest Kiváló Diáksportolója Díj adományozására az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően javaslatot tehetnek az iskolai diáksportkörök és diák-sportegyesületek, valamint az Újpesten működő más sportegyesületek is. Ebben az esetben is ki kell kérni az oktatási intézmény igazgatójának és az (1) bekezdésben megjelölt testületeknek a véleményét.
 3. A Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj adományozására – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az iskolai diákönkormányzatok, valamint életkorukra való tekintet nélkül az újpesti polgárok tehetnek javaslatot. A javaslathoz mellékelni kell a gyermek oktatási intézménye igazgatójának, tantestületének, iskolaszékének és – ha nem ő a javaslattevő – az iskolai diákönkormányzatnak a véleményét.
 4. A javaslatokat az erre rendszeresített adatlapokon a szükséges mellékletekkel ellátva 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

Benyújtás helye:

 • Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
 • Polgármesteri Hivatal
 • Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály
 • 1041 Budapest, István út 14. I. 35.

A pályázat benyújtási határideje:

 • 2011. április 18.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött javaslatok nem kerülnek értékelésre.

A díjak adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A díjazottak díszoklevélben és jutalomban részesülnek.

Egyéb inforációk:

 • az adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (Bp. IV. István út 15, illetve Bp. IV. Hajló u. 42-44.) illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (ujpest.hu),
 • a felhívással kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munkatársai a 231-3298-as telefonszámon.

Újpest, 2011. március

Dr. Molnár Szabolcs

alpolgármester

Pályázati felhívás megnyitás (doc)

Adatlap a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj adományozásához megnyitás (doc)

Adatlap az Újpest Kiváló Diáksportolója Díj adományozásához megnyitás (doc)

Adatlap az Újpest Kiváló Tanulója Díj adományozásához megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás