Pályázati felhívás Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye gazdasági vezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. január 16. 00:00

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:A gazdasági szervezet irányítása, ellenőrzése, munkájának megszervezése. A költségvetési szerv költségvetésének előirányzatai
tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok, a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési
szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok ellátása. Kötelezettségvállalás ellenjegyzése,
érvényesítése, az utalvány ellenjegyzése. Gazdasági intézkedéseket hoz.

Pályázati feltételek:


 • a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy

 • a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség, szakképzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,

 • szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. §,-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

 • legalább 5 éves – önálló költségvetési szervnél szerzett – vezetői gyakorlat,

 • büntetlen előélet,

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,

 • a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

A pályázathoz csatolni kell:


 • részletes szakmai önéletrajzot,

 • szakmai programot,

 • motivációs levelet,

 • a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az előírt vezetői gyakorlatot igazoló okmányok másolatát,

 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2012. február 1. – 2017. január 31.).

Az álláshely betölthető: 2012. február 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 16.

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzététel napja: 2011. december 17.

A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel együtt a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztályának címezve kell benyújtani (1041 Budapest, István út 14.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Molnár Andrea nyújt, a 06-1-231-3143-as telefonszámon.

Megjegyzés: A pályázat elbírálása a Kjt. és a vonatkozó Kormány rendeletek
alapján történik. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a
pályázati kiírásnak.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás