Pályázati felhívás művészeti alkotás megtervezésére, elkészítésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. április 2. 18:00

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és az újpesti szurkolók által létrehozott bizottság közösen országos, nyílt pályázatot ír ki művészeti alkotás megtervezésére, elkészítésére.

A mű pontos helye: Budapest IV. kerület Megyeri út 13. Újpesti Torna Egylet klubházával szemközt lévő terület

A mű témája: Szusza Ferenc labdarugó emlékszobra
A mű fajtája: egészalakos, életnagyságú szobor (min. 5/4-es nagyság)
A mű technikája: bronz

A kiíró elvárásai: Az alkotás és szűkebb környezete jelenítse meg a kiváló labdarugó külső megjelenését kedvenc életterét, fejezze ki szellemiségét, sport iránti szeretetét, elkötelezettségét, hogy méltó emléket állíthasson Szusza Ferencnek. Egyben példaként szolgálhasson a felnövő sportoló nemzedékek számára.

A pályázati feltételek az alábbiak:
A pályázat nyelve magyar.
A pályaterveket szakértői bizottság értékeli a megrendelő képviselőinek jelenlétében.

A beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

  1. a mű 1:5 léptékű gipszmodellje és látványterve, amely világosan érzékelteti a tervezett mű elhelyezésének módját, illetve a környezettel való kapcsolódását, léptékét.
  2. műleírás (max. 2 gépelt oldal, amelynek tartalmaznia kell az alkotás tartalmi leírását, pontos méretét, anyagát, kiviteli technikáját, elhelyezését, működésének és karbantartásának leírását, valamint technikai megoldás esetén az üzemeltetés leírását).
  3. a mű megvalósításának ütemterve.
  4. részletes költségbecslés, amely magában foglalja a mű megvalósításának, elhelyezésének, szűkebb környezet kialakításával illetve technikai megoldás esetén működtetésének tervezett költségeit, valamint az alkotói díjat.

A fenti dokumentumok digitális formában is (word, illetve jpg formátumban), 2 példányban benyújtandók.

A pályázati feltételeket – szerződéses érvénnyel – a kiíró a pályázat közzétételével, a pályázaton résztvevő alkotó pályaművének benyújtásával magára nézve kötelezően elfogadja.
A határidőn túl benyújtott, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályamunkákat a pályáztató kizárja, illetve a szakmai bizottság azokat nem értékeli.

A pályázat titkos. A pályázó nevét, pontos címét és telefonszámát egy lezárt borítékban kell a pályaműhöz csatolni, a borítékon, a terveken/ modelleken és a mellékleteken a kiíró az átvételkor a beérkezés sorrendjében feltünteti a pályamunka sorszámát.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az első három helyezett pályamű díjazása:

I. díj bruttó 300.000.-Ft
II. díj bruttó 150.000.-Ft
III. díj bruttó 100.000.- Ft

A díj összege – megbízás esetén – a Felhasználási szerződésbe kerül beépítésre. A pályázat elbírálása a Kiíró részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget.

  • A pályázat beadási határideje: 2012. április 2. hétfő, 14-18 óra között
  • A pályázat beadás helyszíne: Újpest Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (1041 Budapest, István út 14. II. emelet 64.)

A pályázat bírálatának időpontja: a pályázat beadási határidejétől számított 1 hónapon belül. A kész mű elkészítésének határideje: 2012. november 10.

A pályázóknak figyelembe kell venni, hogy a mű maximális keretösszege bruttó 7 millió forint.
Egy alkotó több pályaművel is jelentkezhet.

A díjazások a szakértői bizottságának a szakvéleménye alapján kerülnek kiosztásra, kifizetésük 2012. május 15-ig megtörténik.

A pályatervek a pályázók tulajdonában maradnak, a megrendelő tulajdonába csak a kész, helyszínen elhelyezett mű megy át.

A művek megvalósítására, a szerző megbízására vonatkozó végleges döntést a zsűri jegyzőkönyv jóváhagyásával a bizottság hozza meg legkésőbb 2012. április 30-ig meghozza, amelyről írásban értesíti az alkotókat.

A művek elhelyezéséhez szükséges engedélyeket a megrendelő köteles beszerezni.

Az alkotást a kiírásra kerülő köztéri szoborpályázaton megmérettetni kívánja a kiíró önkormányzat.

Visszajelzés és további felvilágosítás Daróczi Zita referenstől a 231-3142-es telefonszámon, vagy a zitad@ujpest.hu email elérhetőségen kapható.

Budapest, 2011. december 14.

Melléklet: 1db a helyszínt ábrázoló fényképfelvétel

Pályázati kiírás és melléklet megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás