Pályázat az újpesti iskolák erdei iskoláinak támogatására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. április 18. 23:59

A pályázat célja:

a természet tanulmányozása, tapasztalatok szerzése, a környezeti nevelés tantervi követelményeinek teljesítése érdekében szervezett erdei iskolák támogatása. A közösségi élet és a diákok természethez való viszonyának továbbfejlesztése.

Pályázhatnak:

az újpesti iskolák 2-8 évfolyamos osztályai.

A pályázat követelményei:

 • Erdei iskolát csak szorgalmi időben lehet szervezni a teljes osztályközösség részére.
 • Időtartama minimum 4 nap.
 • Az iskola pedagógiai programjának része a tantervi követelményekre, tantárgyi integrációra épülő erdei iskola.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
 2. részletes költségvetést,
 3. erdei iskolai programot.

Pályázás módja:

Pályázni csak erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet. A pályázatokat 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

Ha egy iskola több osztálynak szervez erdei iskolát, a támogatás igénylése külön adatlapon történik.

Benyújtás helye:

 • Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
 • Polgármesteri Hivatal
 • Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály
 • 1041 Budapest, István út 14. I. 35.

A pályázat benyújtási határideje:

 • 2011.április 18.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek értékelésre.

A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el, ennek eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést.

A támogatás felhasználható:

A pályázaton elnyert támogatást kizárólag a hátrányos helyzetű gyermekek részvételének biztosítására lehet fordítani, teljes költség-hozzájárulásra vagy költségcsökkentésre, melynek megtörténtét a gyermek szülője aláírásával igazolja.

Egyéb információk

 • a pályázati dokumentáció letölthető az önkormányzat honlapjáról (ujpest.hu)
 • a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munkatársai a 231-3298-as telefonszámon.

Újpest, 2011. márciús

Dr. Molnár Szabolcs

alpolgármester

Pályázati felhívás megnyitás (doc)

Adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás