Pályázat a 2010. október 3-i kisebbségi önkormányzati választásokon Újpest közigazgatási területén megalakult kisebbségi önkormányzatok számára

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. május 1. 23:59

 1. A pályázat célja:

  Az Újpesten működő tizenkét kisebbségi önkormányzat tevékenységének támogatása a 2011. évi költségvetési rendeletben elkülönített 5 millió Ft-os keretösszegből.

  Anyagi hozzájárulás az Újpesten élő kisebbségek nemzeti identitástudatának, hagyományaiknak, kulturális örökségüknek és anyanyelvi ismereteiknek megőrzéséhez és erősítéséhez.

 2. A pályázaton részt vehetnek:

  A 2010. október 3-ai helyhatósági választásokon, az újpesti önkormányzatba bejutott kisebbségi – bolgár, cigány (roma), görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, ukrán – önkormányzatok.

 3. Az önkormányzat azon pályázatokat támogatja:

  Amelyek közvetlenül az újpesti lakosság – kiemelten az adott nemzeti kisebbség – körét érinti, nyilvánosan meghirdetett és alábbi tevékenység-csoportok valamelyikébe tartozik:

  • anyanyelv ápolása,
  • nevelés, oktatás,
  • kulturális értékek megőrzése, közművelődési, művészeti tevékenység,
  • gyermek és ifjúsági feladatok (nemzetiségi gyermek- és ifjúsági táboroztatás, nyelvképzés),
  • műemlékvédelem,
  • vallási programok.

 4. A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó kisebbségi önkormányzat nevét, címét, esetleges e-mail címét, telefonszámát, képviselője nevét, telefonszámát,
  • a támogatandó tevékenység pontos megnevezését, leírását és idejét,
  • részletes költségvetést a támogatandó tevékenységről, ismertetve a saját forrásokat (amennyiben van), s a más szervektől kapott támogatást is,

  A támogatás feltételeit, felhasználásának módját a támogatás elnyerése után a pályázók és az önkormányzat szerződésben rögzítik.

  A pályázatot a 2012. március 31. napjáig megrendezendő programokra lehet benyújtani.

  A pályázaton nyert összeggel a pályázó köteles elszámolni a megállapodásban rögzített feltételek szerint és időpontig, de legkésőbb 2012. április 30-ig.

 5. Egyéb pályázati feltételek:

  Pályázni kizárólagosan az erre a célra létesített pályázati adatlapon lehet.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 1.

  Az adatlap beszerezhető Dr. Tahon Róbert aljegyzőnél (Bp. IV. kerület, István út 14. II. emelet 55. szoba)

  A kitöltött pályázatokat Dr. Molnár Szabolcs Alpolgármester titkárságára kell eljuttatni (Bp. IV. kerület, István út 14. II. emelet 59. szoba).

  A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőt követő egy hónapon belül kerül sor.

  A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést.

Újpest, 2011. március 10.

Dr. Molnár Szabolcs

Alpolgármester

Pályázati felhívás megnyitás (doc)

Adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás