Az újpesti sportszervezetek tevékenységének támogatására.

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. április 29. 23:59

A pályázat célja:

Újpesten működő diák- és társadalmi sportszervezetek tevékenységének támogatása, ezzel is elősegítve az iskolai diák- és szabadidősport működését, megerősítését, Újpest lakosságának egészséges életmódra nevelését, a versenysport utánpótlásbázisának erősítését.

Pályázhatnak:

 • Az újpesti oktatási intézményekben működő diáksport szervezetek (általános és középiskolai diáksport egyesületek, iskolai sportkörök),
 • a Fővárosi Bíróságon bejegyzett újpesti székhelyű és/vagy működési területű sportszervezetek

A pályázaton nem vehetnek részt:

 • bevétel orientált szervezetek, vállalkozások,
 • pártok és szervezeteik,
 • magánszemélyek,
 • azok a szervezetek, amelyek az Újpesti Önkormányzattól valamely pályázaton támogatásban részesültek, de elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget a szerződésben meghatározott időpontig.

Támogatott tevékenységi területek:

 • DSE, ISK sportcsoportok működtetése, a Diákolimpia kerületi, fővárosi és országos versenysorozatában való részvétel az intézmény egészét érintő sportprogramok szervezése,
 • A lakosság testedzését, sportolását elősegítő konkrét program(ok), esemény(ek) szervezése,
 • A versenysport területén működő sportegyesületek utánpótlás-nevelése (ezen belül sporteszköz, sportfelszerelés vásárlása, sportterem- és pályabérleti díjak, nevezési díjak).

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot és – társadalmi sportegyesületek és diáksport egyesületek esetében – az alábbi csatolandó mellékleteket:

  • A működés törvényességét igazoló, a beadástól visszafelé számított 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot,
  • Bankszámla igazolást: a számlavezető bank által kiállított, a bankszámla számát tartalmazó iratot, ami lehet bankszámlakivonat is,
  • A szervezet alapító okiratának másolatát,
  • Diáksport szervezetek mellékletben csatolják a 2010/2011-es tanévben a fővárosi és országos Diákolimpián való részvétel adatait a pályázat benyújtásának időpontjáig az alábbi bontásban: sportáganként korosztály, csapat, egyéni versenyszám (létszám).

Pályázás módja:

Pályázni csak erre a célra rendszeresített adatlapon lehet.
A pályázatokat 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

Benyújtás helye:

 • Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
 • Polgármesteri Hivatal
 • Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály
 • 1041 Budapest, István út 14. I. 34.

A pályázat benyújtási határideje:

 • 2011. április 29.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek értékelésre.

A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el. Alapítvány támogatásáról a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határoz, az eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést.

A támogatás feltételeit, felhasználásának módját a támogatás elnyerése után a pályázók és az Önkormányzat szerződésben rögzítik. A pályázat nyerteseinek a támogatás felhasználásáról
szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni. Az elszámolás rendjéről a támogatásban részesülőket az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatjuk.

Egyéb információk

 • a pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (Bp. IV. István út 15, illetve Bp. IV. Hajló u. 42-44.) illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (ujpest.hu)
 • a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munkatársai a 231-3298-as telefonszámon.

Újpest, 2011. márciús

Dr. Molnár Szabolcs

alpolgármester

Pályázati felhívás megnyitás (doc)

Adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás