Pályázati kiírás Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. október 6. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1041 , István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ipari és kereskedelmi ügyek intézése, hagyatéki ügyek intézése

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, /egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban (ezen belül kereskedelmi, vendéglátó és szálloda, idegenforgalmi és szálloda szakon) szerzett szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy élelmiszer-ipari szakirányú agrármérnök szakképzettség, jogász szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség./,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • közigazgatási szakvizsga
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • legalább 1 éves közigazgatási tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz,
 • a képesítést tanúsító okirat (okiratok) fénymásolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Kérjük a tárgyban feltüntetni az 5/2013/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 6.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Kassai Endre, az Emberi Erőforrás Főosztály főosztályvezetője részére a emberi.eroforras.fooszt@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 14.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás