Pályázati kiírás a Megyeri Úti Általános Iskolában tanító munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. október 10. 00:00

Megyeri Úti Általános Iskola – Budapest a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Megyeri Úti Általános Iskola – Budapest tanító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. október 14 – 2014. június 30. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1044 , Megyeri út 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A pedagógus munkakörrel kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • informatika műveltségterület, angol műveltségterület,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló diploma

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majorné Ludvig Mária nyújt, a 06-1-233-2370 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megosztás.
Megszakítás