Pályázati kiírás tanító munkakör betöltésére a Megyeri Úti Áltlános Iskolában

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2014. november 28. 00:00

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Megyeri Úti Általános Iskola
tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2015. július 1-ig tartó közalkalmazotti jogviszony –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1044 Budapest, Megyeri út 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pedagógus munkakörrel kapcsolatos feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majorné Ludvig Mária nyújt, a 233-23-70 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megosztás.
Megszakítás