Pályázati kiírás Élelmezésvezető Konyhavezető helyettes munkakör betöltésére Újpesti Bölcsődék Intézményénél

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2014. november 25. 00:00

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet
Élelmezésvezető
Konyhavezető helyettes megbízással

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bölcsődék Előkészítő Konyhája /1043 Budapest, Aradi u. 9./

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az élelmezési gazdálkodás ügyvitelének ellátásának, az előírt nyilvántartások vezetésének biztosítása az Élelmezési Szabályzatnak megfelelően. Kialakítja, szervezi és naprakészen vezeti, vezetteti az élelmezéssel kapcsolatos nyilvántartásokat. Kezeli az élelmezési és számlázó programot. Elkészíti az éves élelmezési költségek tervezetét és a jóváhagyott költségvetési tervezet alapján gazdálkodik az előirányzattal. Ellenőrzi és biztosítja az élelmezési folyamatok szakszerűségét és a higiénés szabályok betartását. Működteti a HACCP rendszert.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • élelmezésvezető szakképesítés,
  • gazdasági, ügyviteli, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előny jelent:

  • Emelt szintű szakképesítés,
  • Élelmezési területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
  • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű önálló, precíz, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság,
  • Jó szintű kommunikációs és kapcsolatépítő és fenntartó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány vagy oklevél másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 25.

Pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton a Bőszné V. Orsolya részére a munkaugy@ujpestibolcsik.hu e-mail címen keresztül vagy
  • személyesen a 360-05-08 telefonszámon való egyeztetés után Bőszné V. Orsolyánál 1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37. szám alatt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében folyamatosan történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 28.

Megosztás.
Megszakítás