Pályázati kiírás Szociálpolitikai referens munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. július 15. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Népjóléti Alpolgármesteri Titkárság Szociálpolitikai referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest IV., Budapest, István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Népjóléti Alpolgármester megbízása szerint előkészíti és végrehajtja az Önkormányzat testületeinek és vezetőinek döntéseit, Közreműködik a Népjóléti Alpolgármester levelezésének menetében, Kapcsolatot tart az Önkormányzat és más önkormányzatok szociális és egészségügyi munkát végző hivatali egységeivel, Közreműködik a bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések előkészítésében, valamint a döntések végrehajtásában, Figyelemmel kíséri a kerületben működő egészségügyi, illetve szociális feladatok ellátásával foglalkozó alapítványok, karitatív szervezetek, társadalmi szervek tevékenységét, segíti megismertetésüket, tájékozódik működésükről és tájékoztatást ad tevékenységükről, Részt vesz a szociális és egészségügyi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, Figyelemmel kíséri a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi pályázati kiírásokat, a pályázatok benyújtásában előkészítő, szervező, egyeztető tevékenységet végez, Előkészíti a Népjóléti Alpolgármesterhez tartozó közmeghallgatásra érkező kérdésekre vonatkozó válaszokat, Közreműködik a fogadóórák előkészítésében, lebonyolításában, a jegyzőkönyvek felvételében,A Népjóléti Alpolgármester irányítása alá tartozó szakmai anyagok előkészítése és elkészítése, Szakmai beszámolók, összefoglalók, elkészítése, Statisztikák, kimutatások elkészítése, Koordinálja a Népjóléti alpolgármesteri titkárság minőségirányítással kapcsolatos feladatokat, Ellátja az integrált minőségirányítási rendszerben megfogalmazott feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Felsőfokú képesítés,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • Felsőfokú képesítés, ,Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Praxisjogi előkészítő feladatokban jártasság, Közigazgatásban szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év, Közigazgatási alapvizsga, Közigazgatási szakvizsga. Kiemelkedő problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza: a jelentkező legfontosabb személyi adatait, eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását, jelenlegi munkakörét, beosztását, a képesítést igazoló dokumentumok másolata, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető nyújt, a 2313101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, a tárgyban feltüntetni a nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás