Pályázati kiírás Szociális osztályvezető munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2019. november 29. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális osztályvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., Király u. 12-14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szervezi a Szociális Osztály munkavégzését, Ügyfeleket fogad az ügyfélfogadási rend szerint és felvilágosítást nyújt a Szociális Osztály feladatkörébe tartozó ügyekről, Dönt az egyedi szociális ügyekről, Adatszolgáltatási tevékenységet végez (KIMERA), Koordinálja az osztály adatrögzítési tevékenységét a Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszerében (PTR), Javaslatot tesz az osztály költségvetési előirányzatának meghatározására, Előkészíti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet döntésre, illetve részt vesz a rendelet aktualizálásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervező, jogász (a 29/2012. (III. 07.) Korm. r. 1. számú melléklet 9. pontja szerinti végzettségek),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • önkormányzati szociális területen szerzett tapasztalat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási területen szerzett legalább 1-3 éves vezetői tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz munkavégzés,
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség.,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 • empátia,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz (87/2019. (IV.23. ) Korm. r. 1. sz. melléklet alapján)
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a 21/2019/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Polgármesteri Hivatal részére a palyazat@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A kinevezett személyéről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltató az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 4.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás