Pályázati kiírás Lakásügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2017. április 10. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Főosztály – Lakásügyi Osztály Lakásügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati tulajdonú lakások vonatkozásában a bérbeadói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése (jogviszonyfolytatás, lakáscsere, szerződésmódosítás, bérleményellenőrzés stb.), előterjesztések készítése a döntésre jogosult önkormányzati bizottságok számára, valamint a határozatok végrehajtása, nyilvántartások vezetése, jogszabálytervezetek előkészítése, véleményezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban, szociális területen vagy polgári jogi szakirányú ügyvédi irodában szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, precíz munkavégzés,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 • kreativitás, önálló problémamegoldó képesség,
 • jó írásbeli kifejezőkészség,
 • terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, nyelvvizsgát és egyéb végzettséget/ismeretet/nyelvtudást tanúsító okiratok másolata,
 • motivációs levél,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • Kérjük a tárgyban feltüntetni a 14/2017/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mihályi Zsolt Apor főosztályvezető nyújt, a +361-231-3179 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Mihályi Zsolt Apor főosztályvezető részére a mihalyizs@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 24.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás