Pályázati kiírás Jegyző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2019. november 29. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében, és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Kttv. 247. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően: igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Kttv. 85-87. §-ban meghatározott összeférhetetlenségnek való megfelelés
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
 • legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási területen szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat
 • helyismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • legalább kétéves közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • a jegyzői munkakör ellátására vonatkozó szakmai, vezetői elképzelés
 • Kérjük a tárgyban feltüntetni a 29/P/2019 nyilvántartási számot a munkakör megnevezéssel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Polgármesteri Hivatal részére a palyazat@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A polgármester a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók esetében fenntartja magának a jogot a személyes meghallgatásra, illetve arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról és a kinevezésről a polgármester dönt. A munkáltató az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 4.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás