Pályázati kiírás igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. október 31. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1041 Budapest, István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az Igazgatási Osztály hatáskörébe tartozó hagyatéki ügyek intézése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

 • Ügyfelek fogadása az ügyfélfogadási rend szerint,
 • Gondoskodik az ügyiratok átvételéről, amennyiben megállapítja illetékességének vagy hatáskörének hiányát, az ügyfelet és az illetékes szervet kiértesíti,
 • Gondoskodik, és ellátja a jogszabály által a jegyző hatáskörébe tartozó hagyatéki eljárási feladatokat,
 • Értesíti és nyilatkoztatja az örökhagyó személy hozzátartozóját a hagyatéki leltározás szükségességéről.
 • Nyilatkoztatja a hozzátartozót az örökösök személyi adatairól, a hagyaték tárgyáról, az ingóságok értékéről stb.
 • Vagyontárgy esetén elkészíti a hagyatéki leltárt,
 • Kérelemre és a jogszabályban előírt esetekben helyszíni leltározást végez,
 • Leltározza a kiskorúak és gondnokoltak vagyonát a gyámhatóság megkeresésére

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett végzettség,
 • Képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. számú mellékletének 14. pontja szerint: Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintéző vizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • legalább 1 éves közigazgatási gyakorlat
 • gyakorlat ügyfélkiszolgálásban

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz munkavégzés,
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat,
 • valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.10.31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére az palankay.patricia@ujpest.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék.
A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kitöltésével jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.11. 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet.

Megosztás.
Megszakítás