Pályázati kiírás Energetikus munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. október 16. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály Energetikus munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker. , István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Önkormányzat vonatkozásában energia adatok koordinálása energia fajtánként, adatbázis/nyilvántartás feltöltése működtetése.
 • Pályázatok kiírásához adatbázis megadása.
 • Pályázati projektekben foglalt – az energia felhasználást érintő – vállalások nyomon követése.
 • Feladatai ellátása érdekében kapcsolatot tart az intézményekkel energetikai adatszolgáltatás megszervezése.
 • Árszabályozás, tarifaváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, változás esetén számítások alapján javaslat kidolgozása
 • Fajlagos energiafogyasztási mutatók meghatározása az egyes intézményekre, ezek figyelése és összehasonlítása
 • Önkormányzat és telephelyeinek üzemeltetéséhez szükséges:
  • Közmű szerződések előkészítése.
  • Szerződések alapján energiaszámlák befogadása, ellenőrzése, adatbázis rögzítése.
  • Mérőellenőrzések megszervezése, közmű számlákban való ellenőrzése
  • Mérőcserék koordinálása
  • Energiaszámlák alapján esetleges reklamációs kiszűrése, közművek felé történő rendezése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem és energetikus végzettség, a 29/2012.. (III/. 7.) korm. r. 1. melléklet 32-es pontja szerinti végzettségek,
 • Energetikus munkakörben szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • villamosmérnök és/vagy gépészmérnök végzettség,
 • pályázati dokumentáció összeállításában való gyakorlat
 • elektromos, gáz, valamint közműszolgáltatókkal folytatott ügyintézésben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz (87/2019. (IV.23. ) Korm. r. 1. sz. melléklet alapján)
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a 30/2019/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros László osztályvezető nyújt, a +361-231-3101/327. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére az palankay.patricia@ujpest.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék.
A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kitöltésével jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás