Pályázati kiírás Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. június 30. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1041 Budapest, István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

állatvédelmi-állattartási ügyek, birtokvédelmi ügyek

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett
  1. közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, jogi, műszaki szakképzettség
  2. felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintéző vizsga.
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szakvizsga
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • legalább 1 éves közigazgatási gyakorlat
 • informatikai ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza: a jelentkező legfontosabb személyi adatait, eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását, jelenlegi munkakörét, beosztását
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére az palankay.patricia@ujpest.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kitöltésével jön létre.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás