Pályázati kiírás Élelmezési ügyintéző munkakör betöltésére Újpseti Önkormányzati Bölcsődék Intézményénél

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2014. november 25. 00:00

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet
Élelmezési ügyintéző
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bölcsődék Előkészítő Konyhája /1043 Budapest, Aradi u. 9./

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének valamennyi részlegének élelmezési ügyintézése. Élelmezéssel összefüggő feladatok ellátása, létszám adatok rögzítése és nyilvántartása, kiadási bizonylatok elkészítése, bölcsődei részlegek élelmiszerkészletének naprakész nyilvántartása. Az étlap alapján a megrendelések összeállítása illetve továbbítása a szállítók felé. Raktárkészletek ellenőrzése, hónapvégi zárások-, negyedéves leltár készítése.
Quadro Byte élelmezés program kezelése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés,
  • gazdasági, ügyviteli, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előny jelent:

  • Emelt szintű szakképesítés,
  • Élelmezési területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
  • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű önálló, precíz, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság,
  • Jó szintű kommunikációs és kapcsolatépítő és fenntartó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány vagy oklevél másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 25.
Pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton a Bőszné V. Orsolya részére a munkaugy@ujpestibolcsik.hu e-mail címen keresztül vagy
  • személyesen a 360-05-08 telefonszámon való egyeztetés után Bőszné V. Orsolyánál 1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37. szám alatt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében folyamatosan történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 28.
A munkakör legkorábban 2014. december 01-jétől tölthető be.

Megosztás.
Megszakítás