Pályázati kiírás az Újpestért Díj elnyerésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. június 5. 00:00

Budapest Főváros IV.ker. Újpest Önkormányzata a 7/2012. (II.28.) számú rendelete alapján meghirdeti az “Újpestért Díj” elnyerésére vonatkozó felhívást

“Újpestért Díj” adományozható annak az újpesti polgárnak, aki

 1. a) a közösség érdekében végzett tevékenységét, munkásságát legalább egy évtizeden át folyamatosan, kiemelkedő színvonalon Újpest érdekében fejtette ki, vagy
 2. b) a tevékenysége során valamely jelentős újpesti esemény megszervezésével, jelentős újpesti létesítmény létrehozásával, vagy valamely jelentős eredmény elérésével kiemelkedő érdemeket szerzett.

Újpesti polgárnak az tekintendő, aki

 1. a) Újpesten lakik,
 2. b) Újpest érdekében végzett tevékenységét Újpesten fejti ki.

“Újpestért Díj” nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület valamely bizottságának vagy a részönkormányzat testületének a tagja. Az elismerés nem adományozható annak a szervezetnek, amely az adományozás időpontjában, a Képviselő-testületben képviselettel rendelkezik, nem adományozható pártnak és párt helyi szervezetének, továbbá annak sem, aki korábban már részesült a díjban.
Az elismerés posztumusz adományozására nem kerülhet sor.

A díj adományozására javaslatot tehet:

 1. a) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Képviselő-testület tagja,
 2. b) a Képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a Képviselő-testületben működő frakció,
 3. c) az Újpesten működő társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyéb civil szerveződések, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok,
 4. d) az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetői,
 5. e) a korábban elismerésben részesített személyek,
 6. f) az Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek vezetői,
 7. g) egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közösségek,
 8. h) legalább tíz magánszemély együttesen.

Maga, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója kitüntetését senki nem indítványozhatja.

Benyújtás helye: Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Művelődési és Oktatási Osztály 1041 Budapest, István út 14. I/42.

A javaslat benyújtási határideje: 2012. június 5.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött javaslatok nem kerülnek értékelésre.

A díj adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

Egyéb információk:

 • A felterjesztéseket kizárólag az erre a célra létesített adatlapon lehet benyújtani személyesen vagy postai úton,
 • Az adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (Bp. IV. István út 15. illetve Bp. IV. Hajló u. 42-44.), illetve megtalálható az oldal alján, a letölthető dokumentumok között,
 • A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást a Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3209-es telefonszámon adnak.

Budapest, 2012. május 11.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Pályázati adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás