Pályázati kiírás az Újpest Kiváló Tanulója Díj, az Újpest Kiváló Diáksportolója Díj, és a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj elnyerésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. március 31. 00:00

Újpest Kiváló Tanulója Díj annak a tanulónak adományozható, aki

 • Újpesten működő általános vagy középiskola tanulója,
 • tanulmányi évei alatt folyamatos erőfeszítést igénylő munkával kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt ért el és
 • kiemelkedő tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával dicsőséget szerzett Újpestnek, illetve iskolájának.

Az adományozás során előnyt jelent, ha a tanuló tanulmányi versenyeken

 • Újpesti szinten első – harmadik, vagy
 • fővárosi szinten első – hatodik, vagy
 • országos szinten első – tizedik helyezést ért el.


Újpest Kiváló Diáksportolója Díj
annak a tanulónak adományozható, aki

 • Újpesten működő általános vagy középiskola tanulója,
 • kiemelkedő sportteljesítményével dicsőséget szerzett Újpestnek, illetve iskolájának, és
 • magatartásával, tanulmányi és sportteljesítményével jelentős mértékben példát mutat diáktársainak.

Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj annak a tanulónak adományozható, aki

 • Újpesten működő általános vagy középiskola tanulója,
 • meghatározó szerepet tölt be a diákéletben,
 • magatartása és szorgalma példaértékű a diáktársak számára, és
 • legalább két éve folyamatosan részt vesz az iskolai diákközösség szervezésében, munkájában.

Eljárási szábályok:
(1) A Díjak adományozására az Újpesten működő oktatási intézmények vezetői tehetnek javaslatot. A javaslathoz mellékelni kell a tantestület és a diákönkormányzat véleményét.
(2) Az Újpest Kiváló Diáksportolója Díj adományozására az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően javaslatot tehetnek az iskolai diáksportkörök és diák-sportegyesületek, valamint az Újpesten működő más sportszervezetek is. Ebben az esetben is ki kell kérni az oktatási intézmény vezetőjének és az (1) bekezdésben megjelölt testületeknek a véleményét.
(3) A Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj adományozására – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – az iskolai diákönkormányzatok is tehetnek javaslatot. Ebben az esetben is ki kell kérni az oktatási intézmény vezetőjének és a tantestületnek a véleményét.
(4) A javaslatokat az erre rendszeresített adatlapokon a szükséges mellékletekkel ellátva 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

Benyújtás határideje:
2013. március 31.

Benyújtás helye: Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály 1042 Budapest, István út 14. I. 37.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött javaslatok nem kerülnek értékelésre.

A Díjak adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A díjazottak díszoklevélben és tárgyjutalomban részesülnek.

Egyéb információk:

 • az adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. IV. István út 15.) illetve megtalálható a letölthető dokumentumok között,
 • a felhívással kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3176-os telefonszámon.

Újpest, 2013. március 11.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Pályázati adatlap (Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj) megnyitás (doc)

Pályázati adatlap (Újpest Kiváló Diáksportolója Díj) megnyitás (doc)

Pályázati adatlap (Újpest Kiváló Tanulója Díj) megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás