Pályázati kiírás az Újpest Gyermekeiért Díj elnyerésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. március 31. 00:00

“Újpest Gyermekeiért” díj annak a személynek adományozható, aki az újpesti gyermekek ellátásában, védelmében, nevelésében, oktatásában, közösségeik segítésében, szabadidejük hasznos, értelmes eltöltésében, sportolásuk segítésében végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult az újpesti gyermekek életének gazdagításához, személyiségük harmonikus fejlődéséhez.
Indokolt esetben olyan Újpesten működő intézmény vagy egyéb szervezet részére is adományozható, amely fentiekben részletezett tevékenységét kollektívaként fejti ki.

“Újpest Gyermekeiért” díj nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület valamely bizottságának vagy a részönkormányzat testületének a tagja. Az elismerés nem adományozható annak a szervezetnek, amely az adományozás időpontjában a Képviselő-testületben képviselettel rendelkezik, továbbá nem adományozható pártnak és párt helyi szervezetének.

A díj adományozására javaslatot tehet:

  • a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Képviselő-testület tagja
  • a Képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a Képviselő-testületben működő frakció,
  • az Újpesten működő társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok,
  • az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetői,
  • a korábban elismerésben részesített személyek,
  • az Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek vezetői,
  • egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közösségek,
  • legalább tíz magánszemély együttesen.

A javaslatokat az erre rendszeresített adatlapokon a szükséges mellékletekkel ellátva 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

A javaslat benyújtási határideje:
2013. március 31.

Benyújtás helye:
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály 1042 Budapest, István út 14. I. 37.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött javaslatok nem kerülnek értékelésre.

A díjak adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A díjazottak díszoklevélben és -intézmény, szervezet kivételével- pénzjutalomban részesülnek

Egyéb információk:

  • az adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. IV. István út 15.) illetve megtalálható a letölthető dokumentumok között,
  • a felhívással kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3176-os telefonszámon.

Újpest, 2013. március 11.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati kiírás és adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás