Pályázati kiírás a Park Óvoda – Lakkozó Tagóvodábanl 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. május 20. 00:00

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda, Budapest a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda, Budapest 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. december 31. -ig tartó közalkalmazotti jogviszon

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 Budapest, Lakkozó utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda nevelési programjának megfelelően végezze a nevelőmunkát. Az óvodás korú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felsőfokú képesítés, fejlesztő pedagógusi, vegyes életkorú csoportban végzett munka.
  • SNI-s gyermekekkel való foglalkozás.

Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű Pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő képesség, ötletesség, fantáziagazdaság, türelem.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • Jó szintű Kreativitás, empátiakészség, szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Majzik Ferencné részére a parkovi@parkovi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Önkormányzat honlap – 2013. május 6.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Nyugdíjba vonuló kolléga helyén kívánjuk alkalmazni. A szerződés hosszabbítható, illetve határozatlanná válhat.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás