Pályázati kiírás az Újpestért Díj elnyerésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. június 21. 00:00

Az Újpestért Díj annak az újpesti polgárnak adományozható, aki
a) a közösség érdekében végzett tevékenységét, munkásságát legalább egy évtizeden át folyamatosan, kiemelkedő színvonalon Újpest érdekében fejtette ki, vagy
b) a tevékenysége során valamely jelentős újpesti esemény megszervezésével, jelentős újpesti létesítmény létrehozásával, vagy valamely jelentős eredmény elérésével kiemelkedő érdemeket szerzett. Újpesti polgárnak az tekintendő, aki
a) Újpesten lakik, vagy
b) Újpest érdekében végzett tevékenységét Újpesten fejti ki.

Elismerés csak természetes személy részére adományozható.

Az Újpestért Díj nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület valamely bizottságának vagy a részönkormányzat testületének a tagja. Az elismerés poszthumusz adományozására nem kerülhet sor.

A díj adományozására javaslatot tehet:

  • a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Képviselő-testület tagja
  • a Képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a Képviselő-testületben működő frakció,
  • az Újpesten működő társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyéb civil szerveződések, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok,
  • az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetői,
  • a korábban elismerésben részesített személyek,
  • az Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek vezetői,
  • egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közösségek,
  • legalább tíz magánszemély együttesen.

Maga, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója kitüntetését senki nem indítványozhatja.

A javaslatokat az erre rendszeresített adatlapokon a szükséges mellékletekkel ellátva 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

A javaslat benyújtási határideje: 2013. június 21.

Benyújtás helye:
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály
1042 Budapest, István út 14. I. 37.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött javaslatok nem kerülnek értékelésre. A díjak adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság véleményének kikérését követően a Képviselő-testület dönt. A díjazottak díszoklevelet, gyűrűt és emlékplakettet kapnak.

Egyéb információk:

  • az adatlap megtalálható a letölthető dokumentumok között
  • a felhívással kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3298 és a 231-3176-os telefonszámon.

Újpest, 2013. május 10.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Pályázati adatlap megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás