Pályázati kiírás a Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvodában óvodapedagógus munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. október 18. 00:00

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 Budapest, Hajló utca 2-8.
Budapest, 1048 Budapest, Óceánárok utca M.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda pedagógiai programjának megfelelően végezzék munkájukat. Az óvodás korú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű pedagógiai elhivatottság,
 • Kiváló szintű empátia,
 • Kiváló szintű kreativitás,
 • Kiváló szintű türelem,
 • Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség,
 • Kiváló szintű ötletgazdagság,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai életrajz
 • Motivációs levél
 • Oklevél másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes elbeszélgetés

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Önkormányzat honlapja – 2013. szeptember 19.
Megosztás.
Megszakítás