Pályázati kiírás a Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola pedagógus munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. július 31. 00:00

Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Általános iskola pedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 Budapest, Hajló utca 2-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanítói feladatok iskolaotthonos működési formában

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola, Angol műveltségterület,

Elvárt kompetenciák:
Jó szintű csapatmunka, kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Motivációs levél, önéletrajz, diploma

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turnerné Gadó Ágnes nyújt, a 2306391, 3806188 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (1048 Budapest, Hajló utca 2-8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/4/2012, valamint a munkakör megnevezését: pedagógus.
  • Elektronikus úton Turnerné Gadó Ágnes részére a turneragi@hotmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott írásos dokumentumok alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az általános iskola angol-magyar két tanítási nyelvű intézmény.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karinthyamk.sulinet.hu honlapon szerezhet.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás